Bijeljina- Podrška fakultetima i mladim stručnjacima

U Bijeljini studenati stiču znanje na 25 fakulteta koji su u sastavu jednog javnog i nekoliko privatnih univerziteta.

Predstavnici nekoliko javnih i privatnih fakulteta istakli su da su u 2015. godini imali brojne uspjehe u radu na koje je značajno uticala i dobra saradnja sa nadležnim gradskim odjeljenjem. U Bijeljini znanje stiče oko 6.000 studenata iz Republike Srpske i BiH, ali i susjedne Srbije i Hrvatske. Upravo zbog tih mladih i ambicioznih ljudi potrebno je svakodnevno unapređivati rad visokoškolskih ustanova.

Na Pedagoškom fakultetu studira oko 1.200 mladih na tri studijska programa. U narednom periodu radiće na školovanju deficitarnih zanimanja potrebnih na tržištu rada.

– Imali smo interesantan program dvogrupe, gdje smo školovali profesore razredne nastave i engleskog jezika, muzičkog i likovnog vaspitanja, tako da su studenti po sticanju diplome mogli da rade u dvije oblasti – reakao je Dalibor Stević, v.d. dekan Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

U Bijeljini funkcioniše nekoliko privatnih univerziteta. Slobomir P Univerzitet od svog osnivanja odlično sarađuje sa gradskom administracijom i podrška grada im je od velikog značaja.

Danijela Dakić, dekan Pravnog fakulteta ovog univerziteta, ističe da se očekuje podrška Grada privatnim fakultetima i da se podrazumijeva vrednovanje njihovih projekata. Kako navodi, neophodno je da u procesu zapošljavanja isti položaj imaju mladi koji su stručno zvanje stekli, kako na državnim, tako i na privatnim fakultetima. Očekuju i da im bude dostupna stručna praksa, jer, kako ističe, bez opštine ne mogu funkcionisati.

Grad Bijeljina računa na mlade kadrove koji se školuju na ovim fakultetima i u tom smislu daje podršku u okviru svojih mogućnosti, a sve sa ciljem da se grad razvija.

Slavko Bašić, načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Bijeljina, kaže da omogućuju pripravnički staž za mlade stručne ljude.

Osim osnovnih studija, na fakultetima u Bijeljini organizovana je nastava drugog ciklusa i trećeg ciklusa studija.