Bijeljina: Za putnu mrežu u 2016. godini oko 1.200. 000 KM

Za izgradnju putne mreže na području grada Bijeljina u 2016. godini planirana su sredstva od 1.220.000 KM.

 Prema programu realizacije sredstava i poslova, za asfaltiranje puteva i ulica, grad Bijeljina je planirao 294.000 KM, a građani bi učestvovali sa 126.000 KM.Za izgradnju saobraćajnice u okviru “Industrijske zone dva” grad Bijeljina učestvovaće sa 350.000 KM, a za izgradnju objekata i infrastrukture u okviru gradskog groblja /objekat mrtvačnice, uređenje terena, rasvjeta/ sa 240.000 KM.

Za pješačko-biciklističku stazu predviđeno je 70.000 KM, za autobusko stajalište i nadstrešice 50.000 KM, za semafore 30.000 KM, kao i za izgradnju trotoara, te za izgradnju novih makadamskih ulica i puteva, takođe, 30.000 KM.

U asfaltiranju puteva i ulica grad učestvuje sa 70 odsto sredstava, a građani sa 30 odsto, dok u izgradnji, projektovanju i opremi pješačko-biciklističke staze, projektovanju autobuskih stajališta i nadstrešnica, te semafora i izgradnji trotoara, grad učestvuje sa stoodstotnim sredstvima.

Izvor:Srna