Bolnica u novom ruhu

BANJALUKA – Projektom rekonstrukcije Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka predviđena je sanacija, adaptacija i reorganizacija centralnog medicinskog bloka, izgradnja novog sjevernog krila, kao i nabavka kompletne medicinske i nemedicinske opreme, rečeno je Srni u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U objektu centralnog medicinskog bloka u funkciju će biti stavljene etaže stacionara koje do sada nisu bile završene u građevinskom smislu, a tehnička etaža će biti reorganizovana i stavljena u funkciju cijelog objekta.

Etaže stacionara, koje su sada u upotrebi, biće kompletno sanirane i adaptirane, biće urađena nova termoizolaciona fasada koja će zadovoljiti nove standarde energetske efikasnosti objekta, fasadni prozori i vrata biće zamijenjeni, te sanirani krovovi.

U skladu sa novim funkcionalnim rješenjima centralnog medicinskog bloka, postojeće etaže u prizemlju, suterenu i na prvom spratu, takođe, će biti sanirane, reorganizovane i adaptirane.

Osim toga, sanacija podrazumijeva i zamjenu svih instalacija u objektu – elektroinstalacija, računarskih, vatrodojavnih, vodovodnih i kanalizacionih, kao i instalacija grijanja i ventilacije.

U resornom ministarstvu ističu da će biti instalirani novi sistemi medicinskih gasova, a u bolesničkim sobama i novi sistemi za komunikaciju između pacijenata i osoblja.

Novi objekat sjevernog krila, veličine oko 17.000 kvadratnih metara, biće izgrađen na mjestu na kome se sada nalazi nezavršena betonska konstrukcija. U ovom objektu biće smješteno 12 operacionih sala, Centralna jedinica za sterilizaciju, Centar za urgentnu medicinu i Patologija.

Na ovaj način biće omogućeno da se hirurgija iz centra Banjaluke preseli u nove prostorije Univerzitetske bolnice na Paprikovcu, a svi radovi bi trebalo da budu završeni za 43 mjeseca.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Srpske podsjećaju da su 25. jula ove godine dobili obavještenje od Evropske investicione banke /EIB/ u kome se daje saglasnost na izbor kompanije “Vamed” iz Beča kao najuspješnijeg ponuđača za izvođenje radova na projektu rekonstrukcije i opremanja Centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka, uključujući i izgradnju novog Sjevernog krila.

EIB je takođe dao saglasnost da se kompaniji “Vamed” može dodijeliti predmetni ugovor, a konačna vrijednost ugovora, koji je danas potpisan između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i ove kompanije iznosi 83.990.000 evra bez PDV-a.

Iz Ministarstva podsjećaju da je postupak nabavke glavnog izvođača na projektu rekonstrukcije i opremanja centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka tekao u dvije faze – fazi pretkvalifikacije i fazi glavnog tendera.

U fazi pretkvalifikacije, a u skladu sa “Vodičem za nabavke” Evropske Investicione Banke objavljen je poziv za prekvalifikaciju u Službenom glasniku

EU

/”Official Journal of the EU” 13. juna 2012. godine, broj 2012/S 111-183340/, a rok za podnošenje aplikacija za pretkvalifikaciju je bio 3. septembar 2012.

 

Pretkvalifikacionu dokumentaciju preuzele su 32 firme iz BiH, Srbije, Austrije, NJemačke, Češke, Holandije, Kine, Italije, Belgije, Španije, Hrvatske, Koreje, Turske, Slovačke i Francuske.

Aplikaciju za pretkvalifikaciju dostavilo je 11 firmi – Sinohidro korporejšn limitid Kina, Simed internešnal BV Holandija, Štrabag AG Austrija, Vamed Austrija, Metrostav A.S. Češka Republika, DŽoin Venčur OHL ŽS end OHL Češka Republika/ Španija, Pora Bau GMBH Austrija, DŽoin venčur CMB end Unieko Italija/Srbija, DŽoin venčur Hemkostav end Integral inžinjering AD Slovačka Republika/BiH, DŽoin venčur Limak end Kur Turska i Bojažis Batiment internešnel Francuska.

Evaluacioni kriterijumi su bili podobnost, istorija neispunjavanja ugovora, finansijska situacija i učinak, te prethodno iskustvo, a ispunili su ih i dostavile svu traženu dokumentaciju kompanije: Metrostav A.S. Češka Republika, Džoin Venčur OHL ŽS end OHL Češka Republika/Španija, DŽoin venčur CMB end Unieko Italija/Srbija, Bojažis Batiment internešnel Francuska i Vamed Austrija.

Na ovu evaluaciju dobijena je saglasnost EIB-a 14. juna 2013, a faza pretkvalifikacije je trajala godinu dana i to od 13. juna 2012. do 14. juna 2013. godine. Oko osam mjeseci, od polovine juna 2013. do početka februara 2014. godine radilo se na pripremi tenderske dokumentacije.

Tendersku dokumentaciju su spremali tehnički konsultanti predvođeni kompanijom “Obermejer” iz Njemačke, koja ima ugovor sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite u vezi sa vrijednosnim inženjeringom za projekat rekonstrukcije i opremanja Centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka.

“Veoma detaljna, sveobuhvatna i neutralna u smislu tehničkih specifikacija za medicinsku i nemedicinsku opremu spremljena je tenderska dokumentacija na 12.500 stranica, navode iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

U fazi glavnog tendera Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je 12. februara ove godine dostavilo tendersku dokumentaciju za realizaciju projekta rekonstrukcije i opremanja Centralnog medicinskog bloka Univerzitetske bolnice – Klinički centar Banjaluka, na adrese pet kompanija: Metrostav A.S. Češka Republika, DŽoin Venčur OHL ŽS end OHL Češka Republika/Španija, Džoin venčur CMB end Unieko Italija/Srbija, Bojažis Batiment internešnel Francuska i Vamed Austrija.

Do 7. maja ove godine, do kada je bio rok za podnošenje ponuda, na adresu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite stigle su dvije ponude – kompanije “Metrostav” iz Češke i kompanije “Vamed” iz Austrije.

Ponude su javno otvorene u prostorijama Ministarstva uz prisustvo predstavnika ove dvije kompanije, a od 7. maja do 18. juna rađena je tehnička i finansijska evaluacija prispjelih ponuda. Ovu evaluaciju su takođe proveli tehnički konsultanti predvođeni kompanijom “Obermejer”.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je evaluacioni izvještaj sa prijedlogom izbora kompanije za realizaciju ovog projekta poslalo u EIB 18. juna ove godine.

Od 18. juna do 14. jula izvještaj je razmatran u EIB-u, da bi 14. jula bila izdata saglasnost na izbor najpovoljnijeg ponuđača za ovaj projekat, navode iz resornog ministarstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *