Činovnici na taksi potrošili 360.000 KM

SARAJEVO – Za troškove prevoza armije zaposlenih u institucijama BiH godišnje se izdvajaju milioni maraka, ali to ih ni lani nije spriječilo da za taksi potroše oko 400.000 maraka.

Rukovodiocima i službenicima u raznim agencijama, direkcijama, kancelarijama i drugim institucijama BiH date su brojne privilegije od naknada troškova za dolazak i odlazak sa posla do korišćenja ličnog vozila u službene svrhe. Mnoge odredbe u vezi sa tim troškovima, po mišljenju revizora, nisu precizno definisane, a među njima je i priznavanje računa taksi prevoza na račun poreskih obveznika u BiH.

Troškovi taksija

Na izdatke za pravdanje računa nastalih zbog korišćenja taksi vozila u institucijama BiH i ove godine ukazali su revizori iz Kancelarije za reviziju institucija BiH. Iako, kako navode, ne postoje instrukcije o priznavanju troškova prevoza taksi vozilima, to nije spriječilo zaposlene u institucijama BiH da za te usluge prošle godine potroše 363.380 maraka, objavio je Glas Srpske.

”Nedostaju instrukcije o priznavanju ovih rashoda”, navedeno je u izvještaju o reviziji prošlogodišnjeg finansijskog poslovanja više od 70 institucija BiH.Fotor01018114234

Slična situacija bila je i ranijih godina. Prema podacima iz izvještaja o izvršenju budžeta, za taksi prevoz je prije četiri godine potrošeno više od milion maraka. U protekle tri godine izdaci po ovom osnovu kretali su se između 300.000 i 400.000 KM.

Predstavnicima RS u Parlamentu BiH kao i nekih nevladinih organizacija nelogično je kako se prate toliki računi za taksi i pored miliona koji se za prevoz daju po raznim osnovama. Zamjenik predsjedavajućeg Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamenta BiH Boško Tomić rekao je da je tokom protekle četiri godine, zajedno sa ostalim predstavnicima SNSD-a, upozoravao da se na taksi troši mnogo novca. Na ta upozorenja su, kaže, nadležni ostali gluvi.

”Nema troška koji nije izmišljen u institucijama BiH, a niko ne razmišlja o štednji. Za upotrebu taksi vozila dati oko 400.000 maraka je nepojmljivo. Situacija u BiH je takva da, kada se usvoji budžet, niko više ne mari za troškove, a kontrola nije zaživjela u potpunosti”, rekao je Tomić.

Prema njegovim riječima, novi poslanici imaju priliku da na samom startu mandata uspostave nova pravila kojima će mnoge oblasti u vezi sa trošenjem budžeta dovesti u red.

”Ako to ne budu uradili, novac poreskih obveznika i dalje će biti trošen prema ličnim željama”, zaključio je Tomić.

Troškovi prevoza

Za troškove koji se odnose na prevoz zaposlenih na posao lani je dato 28,5 miliona KM. Revizori upozoravaju da neke odredbe odluke u vezi sa tim izdacima ostavljaju prostor za neracionalnu i nenamjensku upotrebu novca. Pored korišćenja taksija nije precizno definisano ni korišćenje privatnog vozila u službene svrhe, ali je za pravdanje tih troškova lani iz budžeta dato oko 188.000 maraka.

Nedostatka ima i u drugim oblastima. Tako je, na primjer, za nabavku goriva lani dato 10,8 miliona, iako su revizori otkrili da neke institucije nemaju uređene evidencije o potrošnji goriva.

”Neophodno je utvrditi opšta pravila potrošnje i ponašanja pri korišćenju motornih vozila” navedeno je u izvještaju.

Odgovarajućih projekcija i kriterijuma nema ni na stavkama koje se odnose na popravku, pranje i parkiranje vozila. I pored toga, poreski obveznici su za te namjene dali skoro pet miliona KM. Za popravku vozila lani je dato 4,6 miliona maraka, dok je za usluge pranja i parkiranja potrošeno oko 289.000 KM.

Vozni park institucija BiH od iduće godine trebalo bi da bude manji za oko 100 vozila. Savjet ministara je, nakon dugo vremena, na zasjedanju u martu usvojio Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korišćenja službenih vozila u institucijama BiH, kojim je predviđeno da vozni park broji 266 službenih vozila. Iako je Pravilnik stupio na snagu, institucije bi trebalo da ga počnu primjenjivati od 1. januara iduće godine i da do tada donesu posebne interne pravilnike. Primjenom pravilnika trebalo bi da bude ušteđeno oko 900.000 KM godišnje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *