Da li građanima Brčko distrikta treba dnevni centar???

BRČKO – U nastavku realizacije projekta  pod nazivom „Unapređivanje kvaliteta socijalnih usluga stvaranjem uslova za uspostavu dnevnih centara za osobe sa poteškoćama u Brčko distriktu BiH i Brodu“ sa ciljem unapređenja pružanja socijalnih usluga u JIE kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnog društva volonteri OC „Vermont“ su  putem ulične akcije upoznali širu javnost o osnovnim ciljevima projekta. S obzirom da je nama jedan od ciljeva da radimo na podizanju svijesti javnosti o ulozi organizacija civilnog društva u razvoju programa u zajednici i ulozi u modernom društvu poseban fokus i u okviru ovog projekta stavljen na kontinuiranu komunikaciju sa zajednicom. Akcija je realizovana 16.10.2014. u periodu od 14:00 – 15:00h, a informativni materijali koji su tim putem djeljeni građanima dali su odovore na slijedeća pitanja: Šta je socijalna zaštita, koje su  predviđene akcije mapiranja zajednice za uspostavu dnevnog centra, te koji su to koraci koji se trebaju preduzeti kako bi  svijest o ulozi organizacija civilnog društva u razvoju programa u zajednici i modernom društvu  bila na očekivanom nivou.

 

Podsjećanja radi, pomenuti projekat OC „Vermont“ realizuje sa partnerima Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „Korak nade“ Brod i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka a u okviru programa „Unapređenja pružanja socijalnih usluga u JI Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva“ čiji je nositelj ASB Njemačka organizacija, sa partnerima: SOLIDAR, Belgija; OGI – Organizacija za građanske inicijative, Hrvatska; LIR CD– LIR civilno drustvo, BiH; EDC – Edukativni centar Leskovac, Srbija; CLARD – Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj, Kosovo; SOS Telefon za žene i dijecu žrtve nasilja, Podgovrica. Projekat finansira Evropska unija a provodi  se u okviru programa „Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), potpora civilnom društvu“.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *