Definiši svoje potrebe i izaberi jedan od tri nova članska paketa – OSNOVNI, PLUS i EXTRA AMS RS

UGLJEVIK- Auto-moto savez Republike Srpske (AMS RS) uveo je u ponudu nova tri paketa članskih prava. Riječ je tri, od strane stručnjaka AMS RS, jasno profilisana članska paketa namijenjena potrebama vlasnika motornih vozila u Republici Srpskoj i BiH, i to:

1. OSNOVNI ČLANSKI PAKET AMS RS – 5 KM

2. OSNOVNI ČLANSKI PAKET PLUS AMS RS – 10 KM

3. OSNOVNI ČLANSKI PAKET EKSTRA AMS RS – 20 KM/25 KM

Posebno treba naglasiti da svi članovi AMS RS dobijaju novu člansku kartu sa kojom mogu kupovati sve proizvode (osim M:tel dopuna i duvanskih proizvoda) na “Nestro petrol” benzinskim stanicama 3% JEFTINIJE.

 

OSNOVNI ČLANSKI PAKET AMS RS – 5 KM

Članska prava po ovom paketu član ostvaruje na osnovu KUPONA 3 koji član dobija prilikom učlanjenja uz člansku kartu AMS RS.

– Na osnovu tog kupona član ima pravo na prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u BiH uz popust od 20%.

Prava se mogu ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,da je član, radnik AMD ili policija, nesreću ili kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći i da je u trenutku nezgode ili kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).

Sem navedenih prava, član ostvaruje i pravo na popuste prilikom kupovine na benzinskim pumpama “NESTRO PETROLA”.

 

OSNOVNI ČLANSKI PAKET PLUS AMS RS – 10 KM

Članska prava po ovom paketu član ostvaruje na osnovu KUPONA 3, KUPONA 4i KUPONA 5  koje član dobija prilikom učlanjenja uz člansku kartu AMS RS.

– Na osnovu KUPONA 3 član ima pravo na prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u BiH uz popust od 20%.

Ovo pravo se može ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,da je član, radnik AMD ili policija, nesreću ili kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći i da je u trenutku nezgode ili kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).

– Na osnovu KUPONA 4 član ima pravo na besplatna pomoć na putu u slučaju kvara na vozilu na teritoriji Republike Srpske.

Ovo pravo podrazumijeva izlazak radnika SPI službe sa SPI vozilom na mjesto kvara i rad radnika do najviše jednog norma časa. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

– Na osnovu KUPONA 5 član ima pravo na besplatne usluge u radionicama Centara SPI u trajanju do najviše jednog norma časa.

Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

Sem prava navedenih u kuponima član ostvaruje i pravo na popuste prilikom kupovine na benzinskim pumpama “NESTRO PETROLA”.

 

OSNOVNI ČLANSKI PAKET EKSTRA AMS RS (za fizička lica 20 KM – za pravna lica 25 KM)

Članska prava po ovom paketu član ostvaruje na osnovu KUPONA 1, KUPONA 2, KUPONA 3, KUPONA 4, KUPONA 5 i KUPONA 6 koje član dobija prilikom učlanjenja uz člansku kartu AMS RS.

– Na osnovu KUPONA 1 član ima pravo na besplatan prevoz vozila u slučaju saobraćajne nezgode na području BiH i zemalja okruženja (Srbija, Hrvatska i CrnaGora), a koja obuhvata izlazak šlep službe na mjesto nezgode, prevoz oštećenog vozila do željene destinacije na području BiH ili zemalja okruženja (Srbija, Hrvatska i CrnaGora), te besplatan prevoz – povrat troškova prevoza vozača i članova njegove porodice autobusom ili željeznicom od mjesta nezgode do mjesta prebivališta.

Prava navedena KUPONOM 1 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo oštećeno u saobraćajnoj nezgodi onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon,da je saobraćajna nezgoda obavezno prijavljena policiji u skladu sa zakonomi uz kupon priložen zapisnik o izvršenom uviđaju.Da je član, radnik AMD ili policija, nezgodu prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, ili +387 51 341 285 radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći,da je u trenutku saobraćajne nezgode proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove),da je član Zahtjev za povrat troškova prevoza i originale karata za prevoz lica autobusom ili željeznicom dostavio u AMS RS u roku od 30 dana od dana korištenja usluge,da vozač/član nije izazvao saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava,da je član popunio i potpisao izjavu štampanu na poleđini kupona.

– Na osnovu KUPONA 2 član ima pravo na besplatan prevoz vozila u slučaju kvara na udaljenosti do 25 kilometara od Centra SPI AMS RS (50 kilometara besplatnog prevoza).

Prava navedena KUPONOM 2 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon ili se kvar ne može na licu mjesta otkloniti za najviše 60 minuta. Da je član, radnik AMD ili policija, kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći, da je u trenutku kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).

– Na osnovu KUPONA 3 član ima pravo na prevoz vozila u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode u BiH uz popust od 20%.

Prava navedena KUPONOM 3 mogu se ostvariti pod sljedećim uslovima – da je vozilo usljed kvara ili saobraćajne nezgode onesposobljeno za dalje kretanje na sopstveni pogon. Da je član, radnik AMD ili policija, nesreću ili kvar prijavio Informativno-dispečerskom centru AMS RS na broj 1285, radi dobijanja saglasnosti i organizovanja pomoći i da je u trenutku nezgode ili kvara, proteklo najmanje 48 časova od dana učlanjenja (samo za nove članove).

– Na osnovu KUPONA 4 član ima pravo na besplatnu pomoć na putu u slučaju kvara na vozilu, na teritoriji Republike Srpske.

Na osnovu KUPONA 4 ostvaruju se sljedeća prava – izlazak radnika SPI službe sa SPI vozilom na mjesto kvara i rad radnika do najviše jednog norma časa. Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

– Na osnovu KUPONA 5 član ima pravo na besplatne usluge u radionicama Centara SPI u trajanju do najviše jednog norma časa.

Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

– Na osnovu KUPONA 6 član ima pravo na besplatne usluge u radionicama Centara SPI u trajanju do najviše jednog norma časa.

Ugrađeni materijal i rezervni dijelovi padaju na teret člana.

Sem prava navedenih u kuponima član ostvaruje i pravo na popuste prilikom kupovine na benzinskim pumpama “NESTRO PETROLA”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *