Dnevni centar Brčko uskoro primjenjuje najnovije metode monitoringa i evaluacije

Dio tima OC Vermont koji je zadužen za realizaciju projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu u riziku“ prisustvovao je 08. i 09.07.2015. u Sarajevu na treningu „Monitoring i evaluacija u funkciji odgovornosti prema korisnicima i organizacionog učenja (MEAL)“. Trening je održan od strane donatora projekta Save the children.

Projekat Uspostave Dnevnog centra realizuje se od januara 2015. godine. Dnevni centar zamišljen je kao sigurno mjesto za djecu ulice, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška djeci koja dobrovoljno koriste uslugu. Dnevni centar u Brčkom djeci pruža podršku kroz edukativni segment (predškolska priprema, pomoć u savladavanju školskog gradiva i podrška vanrednim polagačima razreda osnovne škole), savjetovanje za djecu i porodice (socijalni i pedagoški, kao i preventivni rad), obrok, urgentna pomoć u kriznim situacijama, i sl.

Cilj treninga bio je predstavljanje Save the children MEAL sistema i primjenjivost Standarda mjerenja realizacije projektnih aktivnosti. Kako su na treningu prisustvovali predstavnici još četiri Dnevna centra na nivou BiH (Dnevni centar iz Banja Luke, Mostara, Bijeljine i Sarajeva), zadatak svih učesnika bio je da radom u grupi, zajedničkom snagama i idejama definišu indikatore , ciljeve, metode prikupljanja podataka i ostale relevantne instrumente za mjerenje koji će biti usvojeni i korišteni na nivou svih Dnevnih centara u BiH.

Generalni zaključak treninga jeste da će uskoro svi Dnevni centri preuzeti novi sistem evaluacije i monitoringa, MEAL, koji je daleko efikasniji i praktičniji za upotrebu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *