DNEVNI CENTAR ZA LICE SA POTEŠKOĆAMA

DSC07255BRČKO – „Unapređivanje kvaliteta socijalnih usluga stvaranjem uslova za uspostavu dnevnih centara za osobe sa poteškoćama u Brčko distriktu BiH i Brodu“ naziv je novog projekt kojeg realiazuje Omladinski centar „Vermont“ u saradnji sa Udruženjem roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama i lica sa invaliditetom „Korak nade“ Brod i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka. Danas je u prostorijama Gradskog omladinskog centra održan okrugli sto na temu: „Prezentacija stanja u lokalnoj zajednici sa aspekta prilika za otvaranje dnevnog centra za osobe sa poteškoćama na području Brčko distrikta.“ U minulom periodu realizovano je istraživanje sa ciljem mapiranja zajednice po ovom pitanju, a dobijeni pokazatelji rekli su sljedeće:

 

  • Institucije Vlade Brčko distrikta  najviše usluge pružaju djeci i mladima (25%), i  licima sa invaliditetom (20%),DSC07252
  • Stručna lica i organizacije, lica u posebnim okolnostima i ostale kategorije korisnika usluge primaju od  manje institucija (15%), a stara lica bez porodičnog  staranja usluge dobijaju u najmanje institucija (10%)
  • Kada je riječ o NVO, 50% njih svoje usluge pruža licima sa invaliditetom, 33% stručnim licima i organizacijama i 17% djeci i mladima.

 

Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici ključnih institucija, čija znanja i dragocjena iskustva u radu sa tretiranom populacijom značajno mogu doprinjeti relevantnoj analizi snaga i slabosti zajednice. To su prije svega: Centar za mentalno zdravlje,  Odjeljenje za obrazovanje-Pedagoška institucija, Centar za socijalni rad, Poljoprivredna i Medicinska škola, te udruženja obuhvaćena analizom. Krucijelni problemi koji su danas prezentovani, a definisani su provedenom analizom, jesu nepostojanje zakonodavnog okvira, nedovoljno uređen organizacijski okvir, neadekvatno opremljeni kabineti za uspješnu realizaciju NPP, te dodatna edukacija stručnog osoblja.

DSC07246

Umreženim kapacitetima došlo se do zaključka da je pitanje otvaranja Dnevnog centra za lica sa poteškoćama kompleksan problem koji zahtjeva dugogodišnje napore, ali i volju organizacija i institucija da nastave put iznalaženja programa kako bi zajdničkim resursima odgovorii na identifikovane potrebe korisnika. OC „Vermont“ će svoje naredne korake bazirati na zagovaračkoj kampanji prevashodno izmjene i dopune zakonske legislative kako bi se stvorili uslovi za otvaranje Dnevnog centra za osobe sa poteškoćama u Brčko distriktu BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *