Na simpozijumu agronoma više od 170 radova

Na četvrtom međunarodnom naučnom simpozijumu agronoma i 20. naučno-stručnom savjetovanju inženjera poljoprivrede 4. marta u Bijeljini učestvovaće autori iz 22 države sa više od 170 prijavljenih radova, najavila je predsjednik Izvršnog odbora Komore inženjera poljoprivrede Republike Srpske Gordana Đurić.

 

Đurićeva je rekla da će naučni simpozijum obuhvatati četiri sekcije i to biljne i animalne nauke, agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, te održivo upravljanje prirodnim resursima, pri čemu je najveći interes iskazan za biljne nauke.

“Jako je dobro da na tom skupu spojimo naučni simpozijum i stručno savjetovanje u koje je uključen i dan za poljoprivredne proizvođače, koji će biti održan u četvrtak, 5. marta”, navela je Đurićeva.

Ona je precizirala da je iz oblasti biljnih nauka prijavljeno oko 80 tema, a iz oblasti animalnih oko 40, dok je u oblasti agrarne ekonomije i ruralnog razvoja akcenat na diversifikaciji proizvodnje u ruralnim područjima, novim mjerama podsticaja.

“Što se tiče dana za poljoprivredne proizvođače, stavili smo akcenat na aktuelne probleme, pri čemu će u animalnoj proizvodnji biti obrađene teme iz dijagnostike estrusa domaćih životinja i pčelarstva, dok će u biljnoj proizvodnji biti riječi o fitosanitarnim aspektima, sortnoj listi i politici i tretmanu zemljišta nakon poplava”, rekla je Đurićeva.

Ona je dodala da je grad Bijeljina podržao i organizaciju mini sajma tokom trajanja skupa.Đurićeva je izrazila zadovoljstvo činjenicom da je organizator skupa Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjaluci, uz podršku Komore i Biotehničkog fakulteta iz Ljubljane, a generalni pokrovitelji Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo nauke i tehnologije i grad Bijeljina, čime su, kako je rekla, praktično uključene sve institucije Republike Srpske.

Govoreći o radu Komore, Đurićeva je rekla da je, s obzirom na privremeni prekid u radu nakon smrti predsjednika Đoje Arsenovića, neophodno donijeti interna akta koja se odnose na uslove, postupak izdavanja i obnove licenci, kontinuirane edukacije i definisanje usluga koje Komora pruža.

“Očekujem da će do kraja godine biti značajnih napredaka, a cilj nam je da inženjeri poljoprivrede u Srpskoj budu jedinstveni i da se definišu načela očuvanja struke radi razvoja poljoprivrede. Smatramo da je osnovna kočnica razvoju poljoprivrede upravo odnosno neznanje”, rekla je Đurićeva.

Ona je ukazala i na potrebu izmjene Statuta, kao i Zakona o Komori inženjera poljoprivrede, koje bi trebalo da predloži Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kako bi se članstvo u Komori definisalo kao obavezno.

“U Advokatskoj komori i Komori doktora medicine članstvo je obavezno, čime se struka podiže na viši nivo, a njen interes štiti. Izmjene ovog zakona trebalo bi da budu u programu rada Narodne skupštine za ovu godinu”, rekla je Đurićeva, navodeći da je Komora akreditovana za prisustvovanje sjednicama odbora Narodne skupštine.

Izvršni odbor uputio je danas Skupštini komore na usvajanje Pravilnik o postupku kandidovanja, načinu izbora i opoziva delegata Skupštine, Pravilnik o naknadi materijalnih troškova, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o Fondu solidarnosti, Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, te Pravilnik o sticanju, obnavljanju i oduzimanju licenci.

Skupštini su upućeni i Pravilnik o postupku kontinuirane edukacije inženjera poljoprivrede, Pravilnik o načinu bodovanja drugog pomoćnog stuba, Pravilnik o uspostavljanju strukovnih sekcija, te Poslovnik o radu Skupštine komore i Poslovnik o radu Izvršnog odbora, koji bi trebalo da bude usvojen na sjednici Skupštine komore 4. marta u Bijeljini

 

Izvor: Srna/Bijeljina.org

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *