Nastavnik fizičkog vaspitanja – Osnovna škola: „Knez Ivo od Semberije“ Bijeljina

Nastavnik fizičkog vaspitanja, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika udaljenog sa rada, jedan izvršilac, pripravnik.

Oglas otvroren do: 17.12.2015.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/08, 71/09, 104/11, 33/14) i uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09,  86/10, 25/14, 76/15).
Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 102/14).

Uz prijavu na konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, sa adresom prebivališta i brojem telefona, dostaviti:

uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
izvod iz matične knjige rođenih (od 01.09.2010. trajno važi) ili ovjerena fotokopija lične karte;
ovjerena fotokopija diplome;
dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne stoje podaci o prosjeku ocjena;
uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom  na evidenciji nezaposlenih lica;
uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;
uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) naknadno dostavlja izabrani kandidat.
Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem.
Dana, 23.12.2015. godine u prostorijama JU Osnovne škole: „Knez Ivo od Semberije“, Ul. Neznanih junaka br. 46, 76300 Bijeljina, u 9,00 časova će se obaviti testiranje, a istog dana u 11,00 časova i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje i dnevnog lista „Glas Srpske“.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola: „Knez Ivo od Semberije“ Bijeljina, Ul. Neznanih junaka br. 46, 76300 Bijeljina.