Nekada otpad, sada resurs

KOTOR VAROŠ – Otpad je resurs, rečenica je koju sve češće možemo čuti ili pročitati, a da je zaista tako, odnosno da je riječ o sirovini od koje se može napraviti ne samo koristan proizvod, nego i izgraditi prepoznatljiv brend, vrlo dobro znaju u Kotor Varošu, u firmi “Arboreko”.

“Arboreko” je postao jedna od najvećih proizvođača drvenih briketa i peleta u BiH, ali i u regionu, a brend SUNCE MOJE prepoznatljiv je kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

UŠTEDA: Iako je primarna proizvodnja u “Arboreku” prorez i prerada trupaca, a sekundarna proizvodnja briketa i peleta, vrlo brzo su upravo ovi nusproizvodi postali okosnica proizvodnje.

Od blanjavine, četvrtača, okrajaka, piljevine i ostalog pilanskog otpada proizvode se granule promjera do šest milimetara i dužine tri do šest milimetara, koje služe kao gorivo za automatizovano loženje kotlova, peći, etažnih peći i kamina.

Drveni peleti SUNCE MOJE su i ekološki i ekonomski opravdani. Kada govorimo o uštedi i isplativosti grijanja na drvene pelete, dovoljno je samo uporediti potrošnju drugih energenata za automatizovano loženje, kao što su lož-ulje i električna energija.

Naime, jedna tona peleta mijenja 500 litara lož-ulja, odnosno oko 5.000 kWh električne energije. Ako znamo da se cijene peleta na našem tržištu kreću od 300 do 400 KM, nije teško izračunati uštedu.

PREDNOST: Ekološka prednost ovog proizvoda je višestruka. Naime, pilanski otpad je nekada predstavljao veliki problem prerađivačima drveta, jer je iziskivao visoke troškove odvoženja i deponovanja na posebne lokacije.

Sada drvopređivači u Kotor Varošu i široj okolini drvni ostatak daju na otkup “Arboreku”, čime značajno smanjuju količine otpada na deponijama. Dalje, s obzirom na to da se prave od čistog drveta, bez hemijskih dodataka, drveni briket i drveni pelet prilikom sagorijevanja ne ispuštaju štetne materije, a količina oslobođenog CO2 je daleko ispod količine koju ispuštaju drugi energenti, kao što su fosilna goriva.

ISKORAK: Iako vrlo mlada firma, koja je osnovana 2008. godine u sklopu grupacije “Fagus”, “Arboreko” je napravio značajan iskorak u smislu proširenja proizvodnih kapaciteta, povećanja broja zaposlenih i izlaska na evropsko tržište.

Drveni pelet i briket SUNCE MOJE, osim na policama lokalnih trgovačkih kuća, možete naći i u supermarketima u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Belgiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Proizvodni kapacitet od 25.000 tona godišnje, tendencija ka proširenju, stalna prisutnost na evropskom tržištu uz tendenciju rasta, jesu preduslovi koji “Arboreku” garantuju ekonomsku stabilnost, zaposlenima sigurna radna mjesta, a lokalnoj zajednici profitabilno proizvodno preduzeće i poželjnog poslodavca.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *