Nova mozgalica: Možete li pronaći rješenje?

Dobro pogledajte ovu sliku, koncentrišite se i pravac u napad na tačan odgovor ove mozgalice.

mozgalica Sada kada ste dobro proučili, sabrali, oduzeli i pomnožili pišite nam koje je vaše rješenje ove matematičke zagonetke!