NOVA NADA ZA BIH DRUŠTVO U BORBI PROTIV KORUPCIJE

DSC09002Omladinski centar Vermont u saradnji sa antikorupcijskom mrežom ACCOUNT i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije upriličio je 19. juna u Distriktu Brčko konferenciju pod nazivom “Obaveze institucija vlasti na svim nivoima u BiH u skladu sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015-2019 i Akcionim planom za njenu provedbu” koju je Vijeće ministara BiH usvojilo 7. maja tekuće godine.

Sa ciljem da intenzivira uključivanje predstavnika javne uprave u borbi protiv korupcije u BiH, jačanjem integriteta, unapređenjem standarda upravljanja i transparentnosti u radu, ovaj događaj jedan je u nizu preduzetih od strane nevladinih organizacija civilnog društva koje se sve otvorenije i agresivnije upuštaju u borbu protiv ovog fenomena. Pomenuta antikoruptivna aktivnost u svojim redovima okupila je predstavnike opština/gradova podrinjsko-posavske regije u svrhu prezentovanja polaznih strateških dokumenata u borbi protiv korupcije, tj. Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionim planom za njenu provedbu 2015-2019.

Pored predstavljanja same Strategije, bazirane na pet uzočno-posledičnih komponenti na kojima počivaju mjere Akcionog plana za implementaciju istih, priliku da podjele vlastita iskustva opština koje zastupaju, te dobiju prijedloge primjene i usaglašavanja opštih načela ovog strateškog dokumenta na specifičnosti lokalne samouprave iskoristili su i predstavnici Brčko distrikta. Koordinator Vlade, gospodin Nenad Kojić, ovom prilikom istakao je potrebu sistemskog pristupa u borbi protiv korupcije, te očekivanja u pogledu donošenja Zakona o zviždačima i Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. „Na nama je odgovornost, na organima vlasti je velika odgovornost“ istakao je za medije predsjedavajući Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu, gospodin Adem Ribić, uz ohrabrenje javnosti da izvršna vlast planira formirati Agenciju za borbu protiv korupcije i kriminala na prostorima Brčko distrikta.

Posebna unapređenja ovog petogodišnjeg dokumenta baziraju se na uvođenju sistema odgovornosti u svrhu preventivnog djelovanja borbe protiv korupcije. Strategija je daleko inkluzivnija u odnosu na minuli dokument čiji rezultati u skladu sa provedenom evaluacijom Transparency International u BiH nisu dali željene efekte. Nadalje, novousvojena Strategija 2015-2019 u skladu je sa zahtjevima Evropske unije, i usvojenim i ratificiranim konvencijama, a ujedno uzima u obzir potrebe, problematiku i mišljenja svih relevantnih aktera, uključujući i organizacije civilnog društva.

Omladinski centar Vermont planskim i ad hoc aktivnostima marljivo radi na ovom polju djelovanja. Jedni smo od prvih i rijetkih samoinicijativno uključenih u realizaciju Strategije Brčko distrikta 2009-2014. godine kroz implementaciju mjera Akcionog plana kojim su prevashodno mapirani ključni akteri borbe protiv korupcije, uspostavljeni protokoli saradnje i uključivanja OCD u borbu protiv korupcije, te kroz umreženo djelovanje javnog i civilnog sektora uspostavljena Kancelarija za borbu protiv korupcije u okviru koje se vrši ispitivanje percepcije korupcije i identifikuju konkretna idejna rješenja u sklau sa rezultatima istih.

Generalni zaključak učesnika sa ovog svrsishodnog događaja u Brčkom jeste da Strategija sa pripadajućim Akcionim planom na državnom nivou predstavlja svojevrsnu podlogu koja je uz zakonodavni okvir pogodna prilika za značajnije pomake u borbi protiv korupcije.

Sa novom Strategijom javlja se i nova nada u pravičnije bh društvo. Samo vrijeme će pokazati koliko su realna takva očekivanja. A do novog antikoruptivnog događaja u Distriktu Brčko razmilsite koliko ste i sami spremni podržati i istrajati u svojim ličnim borbama sa kojima se priznaćete nerjetko susrećete.

BUDITE DIO NAS!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *