NSRS o Prijedlogu zakona o javnom redu i miru

Narodni poslanici Republike Srpske trebalo bi da na sjednici koja će početi danas, razmatraju prijedloge Zakona o javnom redu i miru i Zakona o izmjenama Zakona o imovini i potraživanjima kojima upravlja Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima Republike Srpske.

Na dnevnom redu su nacrti zakona o mjerama bezbjednosti u poslovanju gotovim novcem i drugim vrijednostima, o stočarstvu, o vinu, o jakim alkoholnim pićima, o izmjenama Zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj, o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, te o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednim zadrugama.

Poslanici bi trebalo da razmatraju Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu, te Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Srpske za period 1. januar – 30. juni 2014. godine.

Biće razmatrani i Prijedlog budžeta Regulatorne komisije za energetiku RS za 2015. godinu, Nacrt strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja RS 2015 – 2020. godine.

Na dnevnom redu je izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS za 2013. godinu, te Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2014. godinu.

Narodna skupština trebalo bi da razmatra izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji Zbirnog finansijskog izvještaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za period 1. januar – 31. decembar 2013. godine.

Biće razmatran izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja “Željeznica Republike Srpske” za 2012. godinu, te izvještaj Komiteta za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske za 2013. godinu.

Na dnevnom redu je i izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i fondova za 2013. godinu, sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora, izvještaj o stanju u bankarskom sistemu Republike Srpske za 2013. godinu, te izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2013. godinu.

Poslanici će razmatrati izvještaj o poslovanju i rezultatima rada sa finansijskim izvještajem Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2013. godinu, izvještaj Agencije za osiguranje Republike Srpske o finansijskom poslovanju za 2013. godinu, izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2013. godinu.

Na dnevnom redu je finansijski izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za 2013. godinu, izvještaj Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske o radu za 2013. godinu, te Izvještaj Komisije za žalbe o radu za 2013. godinu.

Parlament Srpske trebalo bi da razmatra izvještaj o saradnji institucija Republike Srpske sa Haškim tribunalom za 2013. godinu, kao i Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH za 2013. godinu.

Pred poslanicima će biti izvještaj o izvršenom administrativnom nadzoru nad radom jedinica lokalne samouprave za period 1. januar 2013 – 31. decembar 2013. godine, kao i izvještaj o izvršenju Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske za 2013. godinu.

Dnevnim redom obuhvaćena je i informacija o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava ekonomsko-socijalne komponente Razvojnog programa Republike Srpske sa stanjem na dan 31. juli 2014. godine, te informacija o aktivnostima Republike Srpske u oblastima regionalne i institucionalne saradnje.

Poslanici će razmatrati i informaciju o realizaciji Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016. godina, za period 1. januar – 31. decembar 2014. godine.

Narodna skupština trebalo bi da razmatra prijedlog odluke o usvajanju prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine, te prijedlog odluke o usvajanju prijedloga Prostornog plana područja posebne namjene Nacionalni park “Sutjeska”.

Biće razmatrani i Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod  Razvojne banke Savjeta Evrope za Projekat zatvaranja kolektivnih centara, te prijedlog odluke o izmjeni odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske kod Svjetske  banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za  Projekat energetske efikasnosti.

Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Јavnog preduzeća “Autoputevi Republike Srpske” kod Evropske banke za obnovu i razvoj  za Projekat izgradnje auto-puta Banjaluka – Doboj, prva faza.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *