Obrazovanje – glavna pomoć za uključivanje Roma u društvo

U Bijeljini živi 117 romskih porodica, a osim obrazovanja, veoma su izraženi problemi zapošljavanja (samo je dvoje Roma zaposleno), te problemi stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.

 

Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” već deset godina radi na kreiranju pozitivnijih uslova za školovanje romske djece.

Dragan Joković, izvršni direktora Udruženja, ističe da intenzivno rade na rješavanju tih poblema, jer vjeruju da upravo obrazovanje mora da bude glavna pomoć za uključivanje Roma u društvo, a nikako glavna prepreka.

Joković ističe za Srnu da je tokom 2014. godine Udruženje realizovalo značajan broj projekata koji su omogućili uključivanje 23 romske djece u predškolsko obrazovanje u Bijeljini.

Obezbijedili su užinu i prevoz za ove mališane, školske torbe, udžbenike i školski pribor za sve romske učenike. Pružili su podršku u vidu dodatnih časova sa užinom u školama za 87 učenika iz svih razreda osnovne škole iz predmeta srpski jezik i matematika.

Omogućili su i rad na identifikaciji djece van školskog sistema i njihovom uključivanju u školu.

Udruženje “Otaharin” organizovalo je redovne sastanake sa roditeljima kao i sa predstavnicima obrazovnih institucija, zatim kreiranje Mobilnog interventnog tima za obilazak i rad na terenu, rad na uspostavljanju Radne grupe za zaštitu bezbjednosti djeteta te radionice sa djecom koja prose i njihovim roditeljima.

Obučeni su vršnjački edukatori iz oblasti seksualno-reproduktivnogzdravlja, nasilja, trgovine ljudima, koji su svoje znanje prenijeli na 300 vršnjaka u osnovnoj i srednjoj školi…

“U martu će još 12 romskih mališana krenuti u vrtić, a vjerujemo da će u septembru neki krenuti i u prvi razred osnovne škole”, kaže Joković, koji upozorava da napredak onemogućava migracija romskog stanovništva od uvođenja vizne liberalizacije, pošto djeca nemaju kontinuitet u učenju i radu.

Joković navodi da je nedovoljno razvijena svijest kod roditelja o tome da je obrazovanje ključ za bolji život njihove djece.

“Oni i njihova djeca su svakodnevno žrtve diskriminacije i teško im je da vjeruju da se nešto može promijeniti i da će djeca moći zarađivati za život na neki drugi način, ne prikupljajući sekundarne sirovine”, pojašnjava Joković.

Prema evidenciji škola, u Bijeljini danas ima 128 učenika romske nacionalnosti, ali ono što zabrinjava jeste 69 neocjenjenih učenika na kraju prvog polugodišta školske 2014/15, od kojih se većina nalazi u inostranstvu.

U odnosu na prethodne godine, malo je povećan je broj učenika u srednjim školama (bilo ih je troje, sada ih je sedmoro).

Probleme ne može riješiti samo Udruženje niti škola, pa je inicirano osnivanje Radne grupe za obrazovanje, koja treba da okupi predstavnike svih institucija i organizacija poput Pedagoškog zavoda, Prosvjetne inspekcije, Centra za socijalni rad, Gradske uprave, Udruženja Otaharin, Savjeta roditelja.

Veoma je prisutan i problem prosjačenja i djece u skitnji – u bazi podataka “Otaharina” evidentirano je 28 mališana zatečenih u prosjačenju.

Joković podsjeća da je u Bijeljini uspostavljen Dnevni centar za djecu koja žive i rade na ulici ili su u riziku da tako žive, te da su za četiri mjeseca evidentirana 64 mališana.

Korisnici su djeca uzrasta od tri 3 do 18 godina, bez obzira na pol, etničku, rasnu, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

Usluga Dnevnog centra dostupna je najmanje osam sati dnevno tokom pet dana u sedmici.

 

Izvor: Srna

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *