Okrugli sto: „Položaj Roma u Brčko distriktu“

 Kulminacija dijaloga vladinog i civilnog sektora iliti Vlada Distrikta  „na djelu“

Podsjetiti javnost na nazavidan položaj romske zajednice, te definisati prioritete djelovanja na lokalnom nivou osnovna je svrha današnjeg okruglog stola „Položaj Roma u Brčko distriktu“. Iniciran od strane Udruženja građana „Romi na djelu“, te organizacijski podržan od strane Policije Brčko distrikta i Omladinskog centra „Vermont“ kroz dvoipočasovni dijalog, rezultirao je jasno definisanim zaključcima, ujedno ogromnim pomacima na sistemskom zbrinjavanju romske zajednice.Značajno učešće na ovogodišnjem okruglom stolu zauzeli su i predstavnici Misije OSCE-a u BiH.

 

Organizatori ove tradicionalne aktivnosti nastoje je iz godine u godinu unapređivati, da bi ovogodišnji rezultati obilježavanja Svjetskog dana Roma kulminirali uvjerenjem za preduzimanjem konkretnih koraka na putu uključivanja svih krucijalnih institucija i organizacija, sa ciljem izrade kvalitetne radne grupe i Akcionog plana. Prema riječima dogradonačelnika Distrikta Brčko u što skorijem vremenu uslijediće sastanak sa ciljem definisanja uloga i koordinacije svih značajnih institucija, organizacija i pojedinaca koji mogu značajno doprinijeti izradi lokalnog Akcionog plana u skladu sa revidiranim državnim dokumentom čija implementacija teži zbrinjavanju romske populacije kroz prizmu svih gorućih problema sa kojima se susreće romska zajednica.

 

Pored dosadašnjih postignuća predstavnika institucija, odnosno romskih i neromskih nevladinih organizacija i neformalnih mreža koje razmatraju problematiku Roma, značajna i dragocjena istustva, naučene lekcije i najbolje prakse Bosne i Hercegovine za današnji skup iznio je  Dervo Sejdić.

 

Omladinski centar Vermont sa ciljem pružanja direktne usluge djeci koja su uključena u život i rad na ulici predstavio je učesnicima  svrsishodan model djelovanja civilnog društva kroz projekat „Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja su u riziku da to postanu“. “Predškolska priprema (150h radnih sati sa djecom), pomoć u savladavanju školskog gradiva i podrška vanrednim polagačima razreda osnovne škole), savjetovanje za djecu i porodice (socijalni i pedagoški, kao i preventivni rad), obrok, urgentna pomoć u kriznim situacijama, samo su neke od aktivnosti koje se kroz ovaj projekat nude djeci Distrikta“ istakla je koordinatorica projekta. Djelovanje na polju inkluzije romske djece u proces obrazovanja identifikovano je prethodno provedenim mapiranjem zajednice i potreba ciljane populacije na terenu.

 

Podsjećamo na set aktivnosti koje smo u saradnji sa Policijom Brčko distrikta BiH, UG „Romi na djelu“, te Misijom OSCE-a u Brčkom, organizovali u povodu obilježavanja Svjetskog dana Roma:

–    03.04. 2015. godine sa početkom od 10:00h – Edukativno-kreativna radionica sa učenicima u IX OŠ Prutače;

–    03.04. 2015. godine sa početkom od 11:00h – Prezentacija projekta „Uspostava Dnevnog centra za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici i djecu koja su u riziku da to postanu“, za roditelje u IX OŠ Prutače;

–     09.03.2015. godine  – Ekološka akcija uklanjanja deponije smeća iz Romskog naselja Prutače.

–     13.04.2015. godine – Okruglli sto „Položaj Roma u Brčko distriktu BiH“ sa ciljem poticanja konstruktivnog dijaloga i međusektorske saranje, stvaranjem boljih prilika i uslova za život i rad Romske populacije.

–       17.04.2015. godine-sportske aktivnosti u kojoj će učestvovati djeca Dnevnog centra kao i učenici osnovnih škola. Sportske aktivnosti će biti u cilju timskog rada i zajedništva.

 

Konstruktivne sugestije, prijedlozi i komentari današnjih učesnika, ujedno predstavnika javnog, civilnog ili privrednog sektora uzeće se u obzir prilikom programiranja budućih aktivnosti na polju antidiskriminacije romske populacije po svim gorućim pitanjima u zajednici.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *