OO SNP Ugljevik: Saopštenje za javnost

DRAGI MOJI SUGRAĐANI

Sopstvenom voljom i željom za promjenama u političkom životu i ukazane prilike novog

načina života, rada i privređivanja u Opstini Ugljevik, formiran je opštinski odbor Saveza za

Održana je osnivačka izborna skupština, koja je izabrala svoje organe, kao sto je

Opštinski odbor, koji je na sebe primio veliki teret dokazivanja i borbe za svakog člana u ovoj

geografskoj ruralnoj sredini i politički zasićenoj.

Uporedo sa navedenom aktivnošću, formirani su i mjesni odbori u 15 mjesnih područja,

sa održanim izbornim skupštinama i izabranim mjesnim odborima.

Krećemo sa idejama i dosada ih uspjevamo trasirati, i to da svima nama treba stabilna

osnova za razvoj privrede, poljoprivrede, zanatstva, kulturno, sportsko i cjelokupno društveno

ostvarenje povoljnog ambijenta na području nase opštine.

Tumačeći ideje i ambicije Saveza za novu politiku, nadamo se da ćemo biti most u

povezivanju svih navedenih tokova, pošto u našoj sredini to nije bilo, a mi se odlikujemo

Sada krećemo u političku borbu za preuzimanje dijela odgovornosti za promjenu stanja sa

formiranjem liste kandidata za ove izbore. Lista je u cjelosti prihvaćena.

Kvalitet i uticaj predloženih kandidata, nadamo se da ce se potvrditi na predstojećim

izborima, od kojih očekujemo povrđivanje predviđenog rezultata.

Smatramo da dosadašnjim stereotipima vrijeme prolazi, mi se pojavljujemo kao moderna

stranka, bliska čovjeku, koja želi, može i hoce da čovjeka stavi u prvi plan svih događanja, a

ne da je prepuštena kularskom odlučivanju o njegovoj aktivnosti i bitisanju uopšte.

Ponašajući se i shvatajući orijentaciju u narednom periodu postavljamo sebi kao glavne

ciljeve: priznavanje ljudskog dostojanstva, poštovanje svakog čovjeka kao jedinstvene i

slobodne osobe, razvoj vlastite sposobnosti, obraćamo pažnju na cjelokupno viđenje svijeta

i čovjeka, pored socijalne, političke i privredne, za nas postoji kulturna, vjerska i etička

dimenzija čovjeka na koju mi u našoj politici obraćamo pažnju.

Politička orijentacija biće usmjerena na stvaranje istinskog demokratskog ambijenta, na

bazi pluralističke koncepcije društva uz uvažavanje interesa svih aktera na političkoj sceni i

Koristeći isključivo demokratske oblike djelovanja, doprinosićemo stvaranju tolerantne

atmosfere među strankama u cilju postizanja preko potrebnog jedinstva i solidarnosti, radi

ostvarivanja opštih ciljeva i izgradnje prosperitetnog društva.

Vrijednosne ciljeve u sferi društvene stvarnosti gradićemo na osnovu realne politike uz

napuštanje ideoloških zabluda i lutanja uz sveobuhvatnu moralnu i duhovnu obnovu, što je

preduslov za prosperitet svakog pojedincia kao i naroda u cjelini.

Savez za novu politiku

Opštinski odbor Ugljevik,

Mlađen Vujić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *