Opština traži nastavak gradnje hotela

SREBRENICA – Savjetnik za privredu i razvoj u srebreničkoj opštini Ćazim Salimović rekao je Srni da opština pokušava da podstakne investitore da nastave radove na izgradnji započetih hotelskih i banjskih kapaciteta u ovom mjestu, koji su u prekidu više od dvije godine.

“Opština je uputila zahtjev investitoru, Fabrici duvana Sarajevo, da nastavi radove i ubrza završetak izgradnje i opremanja hotela koji gradi u Srebrenici, da bi on konačno počeo sa radom i bio u funkciji”, kaže Salimović.

Izgradnja hotela sa četiri sprata i predviđenih 38 ležajeva počela je prije pet godina. Radovi na izgradnji su u tom periodu u više navrata prekidani i nastavljani.

Članovi opštinskog rukovodstva, a i građani očekuju da će nakon formiranja nove vlasti na svim nivoima u BiH biti završeni radovi i da će ovaj hotel početi da radi, jer smatraju da to zavisi i od političkih odluka i ambijenta.

Salimović kaže da bi početkom rada hotela konačno bio uređen prostor oko hotelskog objekta, zaposleno planiranih 25 radnika i da bi bio veći priliv turista i poslovnih ljudi koji bi imali i mogućnost noćenja i zadržavanja u ovom mjestu.

“Većim prilivom gostiju i njihovim dužem zadržavanjem u Srebrenici bile bi uspostavljene nove privredne veze, razvoj turizma i ekonomski oporavak ove sredine. Bio bi to impuls daljem privrednom razvoju”, smatra Salimović.

Prema njegovim riječima, opština Srebrenica apeluje da sve nadležne institucije pomognu da se prevaziđu nejasnoće o pravima korišćenja ljekovite mineralne vode Guber, kao i pitanje gradnje banjskih i hotelskih kapaciteta, te objekta za pakovanje ljekovite vode i njenog plasmana na tržište na šta se čeka već nekoliko godina.

Te objekte počelo je graditi novoformirano Akcionarsko društvo “Banja Guber”, kao kupac bivšeg turističko-banjskog kompleksa “Guber banja”. Radovi su prekinuti prije dvije godine zbog problema u vezi sa pribavljanjem dozvola i saglasnosti.

“Interes ove opštine i njenih građana, a trebalo bi da bude i šire zajednice, jeste da se završe započeti objekti i da se što prije počne sa korišćenjem ljekovite vode kao prirodnog resursa, postojećih objekata i završetka onih čija je gradnja zaustavljena, a u njih su već uložena znatna finansijska sredstva”, rekao je Salimović.

On naglašava da je riječ o resursu od posebnog interesa, jer je Banja “Guber” prije posljednjeg rata donosila veliki prihod u budžet srebreničke opštine i ogromna je šteta što se to prirodno bogatstvo godinama ne koristi.

Riječ je o ekonomskoj, ali i šteti u humanom smislu, jer mnogi pacijenti nisu u mogućnosti da se liječe od nekih oboljenja, za čije liječenje najveću pomoć pruža stručna terapija Guber vodom.

Salimović je ocijenio da eksploatacija vode Guber, kao prirodnog resursa za liječenje i rehabilitaciju pacijenata, turističke namjene i za pakovanje i prodaju ljekovite vode na tržištu može da obezbijedi otvaranje oko 300 novih radnih mjesta.

“Indirektno bi bilo otvoreno mnogo više radnih mjesta u trgovini i za obezbjeđenje poljoprivrednih namirnica za spremanje hrane za goste i pacijente u tim banjskim i turističkim kapacitetima. To dovodi do unapređenja razvoja poljoprivrede i trgovine, ali i do obezbjeđenja znatnih novčanih sredstava u opštinski budžet za opšti razvoj ovog mjesta”, zaključio je Salimović.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *