Planirana isključenja za RJ Ugljevik za ponedjeljak 07-11-2016

Planirana isključenja za RJ Ugljevik za ponedjeljak 07-11-2016

Poslovnica Elektroenergetski objekat Područje bez napajanja Razlog prekida isporuke Početak Završetak
Ugljevik DALEKOVOD KORAJ-IZA LR 10 Koraj, Tutnjevac, Puškovac, Milino Selo, Mirosavci, Gajevi, Žutavka, Babajača, Kalat i Brda Zamjena stubova 08:00 14:30
Ugljevik TS TUTNJEVAC IV NN izlaz 2 Sanacija NN mreže 08:00 11:30
Ugljevik TS ZOOVAC NN izlaz 1 Sanacija NN mreže 08:00 14:30
Lopare DALEKOVOD POTRAŠ Brijest, Podgora, Savići, Manojlovići i Završje Radovi na DV 08:30 15:00