Ponude za investiranje u luku, banju i geotermalno grijanje

Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u Bijeljini objavio je Katalog potencijala za javno-privatno partnerstvo u kojem su ponuđeni projekti sistema geotermalnog grijanja u gradu, rekonstrukcija i revitalizacija Banje „Dvorovi“ i izgradnja luke u Rači.

Vrijednost projekta geotermalnog grijanja za 23.600 domaćinstava i industriju procijenjena je na 10 miliona KM, uz očekivani povrat investicije za osam godina, bez stimulacije zbog korišćenja obnovljivih izvora energije.

U detaljnom idejnom projektu čiji je cilj privlačenje investitora navedeno je da su na području Semberije već urađene četiri bušotine i da su procijenjeni termalni kapaciteti ekvivalent od oko 40 miliona tona nafte, a geotermalni gradijent je jedan i po put veći od evropskog kontinentalnog prosjeka.

Za projekat rekonstrukcije i revitalizacije Banje „Dvorovi”, koja je šest kilometara udaljena od centra Bijeljine i 14 kilometara od granice sa Srbijom, troškovi su procijenjeni na 2,5 miliona evra za drugu fazu hotela i 1,3 miliona evra za banjski centar.

Potencijalnom investitoru se nudi mogućnost ulaganja 1,1 milion evra za akva-park, 1,2 miliona evra za sportsko-rekreativni centar sa bazenom, pola miliona evra za sportske terene, bungalove i parking i 442.000 evra za rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Za projekat izgradnje pristaništa u Rači na rijeci Savi nisu navedeni troškovi investicije. U ponuđenom idejnom rješenju luka u Rači smještena je pet kilometara uzvodno od ušća Drine, uz mogućnost izgradnje pristaništa na otvorenoj obali ili zatvorenog bazenskog pristaništa.

Katalog potencijala za javno-privatno partnerstvo u Bijeljini dostupan je na zvaničnoj internet stranici grada.

Izvor: Srna