Predstavljen novi  Akcioni plan za jačanje kohezije u zajednici Brčko distrikta BiH

Krivična djela počinjena iz mržnje ugrožavaju same temelje društva. Zbog opasnosti koju ona predstavljaju, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini je 2008. godine udružila snage sa organima vlasti Bosne i Hercegovine u borbi protiv ovih krivičnih dijela.

Misija OSCE-a pored glavnog sjedišta u Sarajevu posjeduje jaku mrežu terenskih kancelarija koje su uspostavljene u 11 gradova u BiH, a jedna od njih je smještena i u Brčko distriktu.

Osnovni cilj djelovanja pomenutih kancelarija je da pruži podršku Bosni i Hercegovini pri uspostavljanju institucija, udruženja i procesa koji će ojačati BiH kao multinacionalno demokratsko društvo.

Omladinski centar „Vermont“ kao članica mreže „Promoviši pozitivno“ s ciljem rješavanja tog problema je u Brčkom 30.06.2015. godine, prisustvovao na prezentaciji pod naslovom: „Prezentacija Akcionog plana za jačanje kohezije u zajednici Brčko distrikta BiH kao i odgovor na incidente motivirane predrasudama „.

Govorilo se o pokazateljima počinjenih predrasuda, koji su to zločini mržnje, simboli i njihova značenja. Takođe je iznešeno da su se do sada mehanizmi u Brčkom pokazali kao najbolji pokazatelji. Odjeljenje za stručne i administrativne poslove kroz svoju prezentaciju „Akcionog plana za jačanje kohezije u zajednici Brčko distrikta BiH kao odgovor na incidente motivirane predrasudama“, iznijelo da je trenutno raspisan konkurs za dostavu projektnih prijedloga na temu prevencija i borba protiv incidenata motivisanih predrasudama i mržnjom u skladu s akcionim planom Vlade Brčko distrikta BiH; prevencija nasilja nad i među djecom i mladima; rješavanje problema mladih u Brčko distriktu BiH i mnoge druge.

Podsjećanja radi OC „Vermont“ je zajedno sa lokalnim timom NO HATE pokrenuo kampanju biramdavolim. Pomenuta kompanja je dio mreže „ Promoviši pozitivno“ koja je u organizaciji sa Misijom OSCE-a osnovana sa ciljem promocije tolerancije i da se bori protiv svih oblika diskriminacije u našoj zajednici.

Direktor OC „Vermont“, ujedno predstavnik mreže naveo je kako je Brčko dobar primjer ostalim zajednicama, jer smo za relativno kratak period uspjeli realizovati niz aktivnosti: edukativne radionice s mladima na temu predrasuda i mržnje, promovisanje mreže kroz sport, krečenje grafita u saradnji s policijom i Asocijacijom mladih, i time napravili iskorak kada je riječ o unapređivanju položaja manjina. Sa druge strane, uspostava Antidiskriminacijskog punkta u prostorijama Omladinskog centra  „Vermont“ koji ima za cilj pružanje mogućnosti građanima da prijave diskiminaciju, izazvala je pozitivne reakcije kod predstavnika OSCE-a, te su dalje dogovorene konkretne aktivnosti izrade strategije i akcionih planova.

Važno je i napomenuti da Omladinski centar „Vermont“ kroz projekat Dnevni centar Brčko koji je financiran od strane Save the Children, provodi niz edukativnih radionica na temu borbe protiv govora mržnje, predrasuda te diskriminacije.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *