Prijem 2 radnika – Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Opis radnog mjesta

 

1.  Vaspitač – 1 izvršilac
2.  Vodoinstalater instruktor – 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

II Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

III Posebni uslovi:
1.1. VSS, društvenog smijera, jedna godina radnog iskustva  nakon sticanja visoke stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, položen stručni ispit u oblasti izvršenja krivičnih sankcija-za rad u službi tretmana, poznavanje rada na računaru
1.2. VKV/SSS, vodoinstalater, šest mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit radnih instruktora , poznavanje rada na računaru

IV Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze (originale ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa :
uvjerenje o državljanstvu,
izvod iz matične knjige rođenih,
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora najmanje šest mjeseci ili za krivična djela koja ga čine nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,
ovjerenu fotokopiju diplome o školskoj spremi (sa svjedočanstvima o završenim razredima za kandidata pod rednim brojem 1.2.)
uvjerenje o radnom iskustvu ( ne priznaje se  kopija radničke knjižice)
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultata disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

V Rok za podnošenje prijava:
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Sa svim kandidatima koji ispune uslove predviđene ovim konkursom, Komisija za izbor će obaviti prethodnu provjeru radnih sposobnosti ( pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i obaviti intervju) o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon koji su kandidati dužni navesti u prijavi.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „  Za konkurs“.
Broj: 01-120- 190/14

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *