Profesor matematike i fizike – pripravnik – JU “PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA

Oglas otvroren do: 13.11.2014.

Opis radnog mjesta

 

Profesor matematike i fizike  – pripravnik – dva  izvršioca
– Zvanje:profesor matematike i fizike

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Uz prijavu  na raspisani konkurs (sa biografijom)kandidati pored  dokumenata o ispunjenosti opštih uslova,potrebno je da dostave:
Dokaz o završenom  obrazovanju(original ili ovjerena kopija),
Dokaz ,iz kog se jasno vidi da je lice bez traženog iskustva,tj.pripravnik
Uvjerenjeopštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata , ako se radi o kandidatu iz kategorije prodice poginulog borca,
Izvod iz matične knjige umrlih,za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja..
NAPOMENA:Kandidati ne dostavljaju ljekarsko uvjerenje niti uvjerenje o nekažnjavanju zbog krivičnih djela predviđenih članom 105.tačka 5.Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. (naznačena dokumenta će dostaviti ,nakon obavještenja,izabrani kandidati).

Prijave slati na adresu:  JU „Prva osnovna škola“Srebrenica 75430 SREBRENICA Ul.Milivoja Mićića bb
Telefon 056/440-216
Djel.br:797-01/14

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *