Profesor razredne nastave – Osnovna škola ‘’Jovan Dučić“ Bijeljina

Oglas otvroren do: 13.11.2014.

Opis radnog mjesta

 

Profesor razredne nastave u područnom odjeljenju u Pučilama, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, lice bez iskustva-pripravnik – 1 izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

– Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

– Posebni uslovi:
–  odgovarajuća stručna sprema, što se dokazuje ovjerenom kopijom diplome
sa stručnom spremom za radno mjesto:
profesor razredne nastave:
a) prof. razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,
b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.
– Uz prijavu koja je potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos, pored diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi kandidat je dužan dostaviti:
a)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto za koje se traži radno iskustvo u struci,
g) izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja ukoliko se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života,
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
ž) kućnu listu, za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem nijedan član ne ostavruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u Republici Srpskoj, uz koju je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1) potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni, a nisu zaposleni, da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica,
2) potvrdu izdatu od nadležne poslovnice Fonda za penzijsko i inavalidsko osiguranje Republike Srpske da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
3) potvrdu o visini plate, ukoliko je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
4) potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.

Dana 18.11.2014. godine u 11,30 časova u prostorijama JU Osnovne škole “Jovan Dučić”, ul. Srpske vojske br. 104., Bijeljina, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Jovan Dučić“, ul. Srpske vojske br. 104., Bijeljina, 76 300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Broj: 1550/14

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *