RiTE Ugljevik proizveo više od 1.700.000 megavat časova električne energije

Zavisno preduzeće “Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” a.d. Ugljevik prošle godine proizvelo je 1.752.352 megavat časova električne energije, što je u nivou Rebalansa plana za 2015. godinu, sa kojom ovo preduzeće učestvuje u proizvodnji “Elektroprivrede Republike Srpske” sa 32 odsto.

 Navedenu proizvodnju električne energije pratila je redovna i kontinuirana proizvodnja uglja i otkrivke i to u količini od 2.030.832 tona uglja i 9.375.006 metara kubnih otkrivke, što je takođe u nivou Rebalansa plana za 2015. godinu.

U obrazloženju uz finansijske izvještaje Zavisnog preduzeća Rite Ugljevik za 2015. godinu navodi se da su realizovane investicije u iznosu od 37 miliona KM.

Gubitak u poslovanju Preduzeća u 2015. godini iznosi 18.240.293 KM i nije posljedica neizvršenja proizvodnih zadataka u oblasti proizvodnje električne energije, uglja i otkrivke.

Osnovni razlozi iskazivanja gubitka u poslovanju su povećanje obaveza po osnovu izdvajanja za Fond solidarnosti u ukupnom iznosu od 5,8 miliona KM i to po osnovu Zakona o korištenju prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije u iznosu od 5,3 miliona KM i po osnovu posebnog doprinosa za solidarnost na teret poslodavca u iznosu od 0,5 miliona KM, pri čemu isto nije priznato u prodajnoj cijeni električne energije, rezervisanje za otpremnine prilikom odlaska u penziju i jubilarne nagrade sa 31. decembrom 2015. godine u iznosu od 2,2 miliona KM.

Zatim rezervisanje sredstava i ispravka potraživanja po osnovu sudskih sporova sa 31. decembrom 2015. godine i to za “Sico and company” Bijeljina u iznosu od 2,5 miliona KM i “Kontinental” Ugljevik u iznosu od 2,3 miliona KM, odnosno ukupno rezervisanje po osnovu sudskih sporova u iznosu 4,8 miliona KM.

Osnovni razlozi iskazivanja gubitka u poslovanju su i aktiviranje osnovnih sredstava po osnovu nabavki i rekonstrukcije, što je rezultiralo povećanjem amortizacije u iznosu od 2,5 miliona KM, što nije priznato u prodajnoj cijeni električne energije i negativne kursne razlike po osnovu ino kredita u iznosu od 1,7 miliona KM, a najvećim dijelom po osnovu promjene kursa jena po osnovu kredita za odsumporavanje.

RiTE Ugljevik djeluje u sastavu Mješovitog holdinga “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće, a.d. Trebinje, gdje ostvaruje svoje tehničko-tehnološke funkcije, investicione, organizaciono-pravne i ekonomsko-finansijske funkcije.