Savanović: Sivu ekonomiju svesti na minimum

 Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je danas da je obaveza vlasti u Srpskoj da sivu ekonomiju svede na najmanju mjeru i da radno mjesto učini transparentnim, odnosno da iz njega budu regulisani porezi, doprinosi i realna plata.

Savanović je danas preuzeo funkciju predsjednika Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske, a funkciju potpredsjednika preuzela je predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić.

Funkciju predsjednika Savjeta do sada je obavljao predsjednik Udruženja unije poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić.

Demobilisani borci u najnepovoljnijem položaju

U pauzi sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske, Savanović je rekao novinarima da je do sada razmotren izvještaj o Akcionom planu zapošljavanja za prošlu godinu i Nacrt strategije zapošljavanja od 2016. do 2020. godine.

On je naveo da je Nacrt strategije zapošljavanja veoma bitan dokument u razvoju Srpske, koji bi nakon javne rasprave trebalo da objedini sve korisne savjete i sugestije.

Savanović je istakao da je na sjednici inicirana dopuna dnevnog reda u vezi sa pokretanjem aktivnosti o kolektivnim ugovorima i najnižom platom u tekućoj godini.

On je rekao da su demobilisani borci u Srpskoj, koji su ostali bez posla tokom privatizacije i stečaja preduzeća, u najnepovoljnijem položaju, a da bi zapošljavanje djece poginulih boraca zahtijevalo izmjenu zakonske regulative, što u ovom momentu nije moguće.

Srpska ostaje bez najniže plate?

Potpredsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske Ranka Mišić rekla je novinarima da poslodavci nisu prihvatili prijedlog Saveza sindikata da bude raspravljano o najnižoj plati.

“Vlada ne smije dozvoliti da Srpska ostane bez najniže plate, jer bi to značilo dodatno pogoršanje stanja u kojem se nalaze radnik i njegova prava”, istakla je Mišićeva.

Ona je navela da je Savez sindikata 18. januara uputio Vladi zahtjev za utvrđivanje najniže plate, ali da se resorno ministarstvo pozvalo na odredbe zakona prema kojima se pregovori o najnižoj plati vode u zadnjem kvartalu tekuće godine za iduću godinu.

Govoreći o donošenju opšteg kolektivnog ugovora, Mišićeva je rekla da je Sindikat dan nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu uputio zahtjev Uniji udruženja poslodavaca i Vladi da otpočnu pregovore, ali su odgovori koje su dobili za svaku vrstu osude.

“Sindikat je spreman da odmah sjedne za sto jer smo pripremili radnu verziju opšteg kolektivnog ugovora, ali i druga dva socijalna partnera trebalo bi da imaju volje za tim”, rekla je Mišićeva.

Ona je dodala da je s ciljem suzbijanja rada na crno u Srpskoj potrebno donošenje novog zakona o inspekcijama i zakona o poreskom potupku, ali da su ta dva zakona, nažalost, pala na skupštinskim odborima.

Utvrditi reprezentativnost sindikata

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić rekao je da Unija ima mnogo primjedbi na predloženi Nacrt stratergije zapošljavanja.

“U Nacrtu strategije nema tačno zaduženih institucija i lica koja bi trebalo da urade taj dio posla, a osnovna zamjerka je što je taj dokument donesen prerano jer još nema rezultata popisa stanovništva u BiH”, istakao je Škrebić.

On je naveo da bi realnije bilo da postoji strategija razvoja Srpske koja bi rezultirala većim brojem zaposlenih radnika.

Škrebić je dodao da je Unija poslodavaca spremna da pregovara o kolektivnim ugovorima nakon što Vlada izmijeni Zakon o Ekonomsko-socijalnom savjetu Srpske, kako bi se u skladu sa novim Zakonom o radu utvrdila reprezentativnost sindikata.

Škrebić je ponovio da je prema Zakonu o radu jasno definisano da se najniža plata određuje u zadnjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu.

“To što Sindikat nije učestvovao u donošenju Zakona o radu, već što je Zakon usvojen pred Novu godinu i što smo propustili čitavo ljeto, nije naš problem, nego problem Sindikata”, zaključio je Škrebić.