Savjet ministara usvojio Akcioni plan za zaštitu od poplava

Savjet ministara BiH usvojio je danas Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period od 2014. do 2017. godine za čije provođenje je potrebno 592,7 miliona KM.

Ovim planom se stvara okvir u kojem će pitanja zaštite od poplava i upravljanja vodama biti tretirana na usklađen i koordinisan način, kako u BiH tako i na regionalnom nivou.

Akcioni plan sadrži šest ključnih mjera i 22 podmjere koje će nadležne institucije realizovati do kraja 2017. godine, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Od ukupno potrebnih 592,7 miliona KM, do sada je obezbijeđeno 267,2 miliona KM iz kredita, grantova i budžetskih sredstava. U fazi pripreme je nekoliko projekata kojima će biti osigurano dodatnih 100 miliona KM.

Akcioni plan usvojen je na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, koje će u saradnji sa drugim nadležnim institucijama koordinisati realizaciju mjera utvrđenih tim planom. O tome će jednom godišnje informisati Savjet ministara BiH.

Utvrđen je i Prijedlog sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o saradnji u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kojim je definisano osnivanje zajedničke komisije za njegovo provođenje.

BiH i Srbija su ovim sporazumom dogovorile saradnju u prenošenju evropskog zakonodavstva u oblastima zaštite životne sredine, klimatskih promjena, zaštite vazduha i vode, upravljanja i tretmana čvrstog otpada i očuvanja prirode.

Na današnjoj sjednici utvrđen je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma sa Vladom Srbije o saradnji u oblasti radijacione i nuklearne bezbjednosti.

Na taj način se uspostavlja bilateralna saradnja u oblasti radijacione bezbjednosti u smislu razmjene informacija, sprečavanja nedopuštenog prometa nuklearnih i radioaktivnih materijala i pružanja adekvatnog odgovora u slučaju incidenta, navodi se u saopštenju.

Državna regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost dostaviće ovaj prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u dalju proceduru. U ime BiH za potpisnika je predložen direktor ove agencije Emir Dizdarević.

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje ugovora između BiH i Australije o socijalnom osiguranju, s ciljem usklađene primjene njihovih nacionalnih zakonodavstava u ovoj oblasti.

Riječ je najvažnijoj bilateralnoj inicijativi u istoriji odnosa dvije zemlje, jer će zaključivanjem ovog sporazuma biti osigurana materijalna i socijalna bezbjednost za značajan broj građana BiH koji su radili i još rade u Australiji.

Sporazum se odnosi na zdravstvenu zaštitu, penziono i invalidsko, te osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti, nezaposlenost, kao i dječji dodatak i materinstvo.

Na sjednici je usvojena i informacija Direkcije za evropske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo u okviru sedmog kruga sastanka pododbora zakazanog za 5. i 6. februar u Briselu.

Na dnevnom redu sastanka će biti i informaciono društvo i mediji, obrazovanje, mladi i kultura, te saradnja BiH s EU u ovim oblastima, zapošljavanje i socijalna politika, učešće u istraživačkim programima EU, te politika u oblasti javnog zdravstva i zaštite potrošača.

Savjet ministara BiH zaključio je da je potrebno izvršiti sistematsku izmjenu svih radnih grupa za evropske integracije u skladu s ustavnim nadležnostima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *