Smanjen broj nezaposlenih za 0,03 odsto

U BiH je zaključno sa 31. decembrom prošle godine bilo 547.134 lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je u odnosu na prethodni mjesec manje za 185 lica ili 0,03 odsto, saopšteno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje 278.513 ili 50,90 odsto su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 410 lica ili 0,11 odsto, a povećala se u Republici Srpskoj za 102 lica ili 0,07 odsto i u Brčko distriktu BiH za 123 lica ili 1,02 odsto.

U strukturi lica koja traže zaposlenje, nekvalifikovanih radnika /NKV/ radnika je 148.320 ili 27,11 odsto, polukvalifikovanih /PKV/ 10.089 ili 1,84 odsto, kvalifikovanih /KV/ 188.829 ili 34,51 odsto, visokokvalifikovanih /VKV/ 3.179 ili 0,58 odsto, sa nižom stručnom spremom /NSS/ 1.561 ili 0,29 odsto, srednjom stručnom spremom /SSS/ 146.767 ili 26,82 odsto, višom školskom spremom /VŠS/ 7.515 ili 1,37 odsto i visokom stručnom spremom /VSS/ 40.875 ili 7,47 odsto.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 34,51 odsto te NKV radnici 27,11 odsto.

U decembru je ukupno 14.850 lica brisano sa evidencija službi zapošljavanja, a od tog broja 7.380 je zaposleno sa evidencija službi zapošljavanja. Istovremeno je za 7.042 lica prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 2.531 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2014. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 707.556, a od toga 291.630 žena. U odnosu na oktobar 2014. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se povećao za 0,1 odsto, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,2 odsto.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2014. godine iznosila je 43,6 odsto i u odnosu na oktobar ostala je nepromjenjena.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *