Teško stanje osiguravajućih kuća

BANJALUKA, Četiri osiguravajuća društva u RS nalaze se u teškoj situaciji, suočena su s problemima likvidnosti i solventnosti, zbog čega postoji realna opasnost za nastavak njihovog daljeg poslovanja, saznaju „Nezavisne“.
Kako se navodi u Informaciji o dodatnom praćenju stanja u društvima za osiguranja Agencije za osiguranje RS, a koja je u posjedu „Nezavisnih“, u problemima se nalaze „Bobar osiguranje“ Bijeljina, „Dunav osiguranje“ Banjaluka, zatim „Krajina osiguranje“ Banjaluka i „Osiguranje Garant“ Brčko. Kako smo uspjeli saznati, tri od ova četiri osiguravajuća društva će izlaz iz ove situacije potražiti u dokapitalizaciji, a jedno od njih u privatizaciji.
Kada je u pitanju „Bobar osiguranje“, sprovedenim kontrolama od strane Agencije za osiguranje RS, utvrđeno je smanjenje prihoda od premije, tako da društvo otežano finansira tekuće poslovanje samo iz naplaćene premije, te je uočen visok rizik negativnih događaja koji proističu iz poslovanja grupacije „Bobar“, u okviru koje osiguranje i posluje.
„Navedene činjenice ukazuju da je dugoročno ugrožena likvidnost i solventnost. Obračunata premija u prve četiri sedmice nakon uvođenja privremene uprave u Bobar banku manja je za 32 odsto u odnosu na isti period prethodne godine“, stoji u ovoj informaciji. Takođe je navedeno da ovo osiguravajuće društvo nije u poslovnim knjigama i finansijskim izvještajima prikazivalo potencijalne obaveze po datim garancijama na ime obezbjeđenja izvršenja obaveza trećih lica, te im je zabranjen svaki oblik zaduživanja bez saglasnosti Agencije, a davali su i garancije za vrijeme trajanja zabrane davanja garancija.
„Na dan 10. decembar 2014. godine ‘Bobar osiguranju’ nedostaje 8,7 miliona maraka za potpuno pokriće obračunatih tehničkih rezervi, a društvu nedostaje 8,3 miliona maraka za ispunjavanje uslova adekvatnosti kapitala“, stoji u ovoj informaciji u kojoj se dodaje da je u pripremi informacija Okružnom tužilaštvu Banjaluka o osnovama sumnje za počinjena krivična djela u poslovanju „Bobar osiguranja“.
Ovo osiguravajuće društvo je u prošloj godini ostvarilo gubitak od 13.094.323 marke, koji je, kako se navodi, posljedica različitih poslovnih odnosa i transakcija s povezanim licima.
Sa druge strane, u „Dunav osiguranju“ je utvrđeno da se ovo društvo suočava s problemima likvidnosti, ne izmiruje obaveze za štetu, reosiguranje, plate zaposlenih i obaveze prema dobavljačima.
Takođe, društvo nije knjižilo i u finansijskim izvještajima iskazalo potencijalne obaveze po osnovu datih garancija na ime obezbjeđnja izvršenja po kreditu „Dunav auta“, dok je neto gubitak u prvoj polovini prošle godine iznosio 2,6 miliona maraka. Uzimajući u obzir sve to, na prijedlog Agencije održan je niz sastanaka, s ciljem rješavanja ovih problema, te je od strane „Dunav osiguranja“ Beograd izražena spremnost da se sanira stanje u društvu i da se pokrene postupak povećanja osnovnog kapitala. U međuvremenu, „Dunav osiguranje“ Banjaluka je već smanjilo broj zaposlenih, plate za 30 odsto, te troškove sprovođenja osiguranja.
Sprovodeći nadzor u „Krajina osiguranju“ Banjaluka utvrđen je nedostatak sredstva za pokriće tehničkih rezervi, dok nije izvršeno pokriće preostalog gubitka iz ranijih godina u iznosu od 130.610 maraka. Pored toga, uočeno je i da ovo društvo ne sprovodi adekvatno politiku reosiguranja, te da u prošloj godini nije redovno plaćalo doprinose prema Zaštitnom fondu RS.
„Nedovoljno su transparentne i dokumentovane finansijske transakcije, koje se značajno odlijevaju u korist povezanog lica ‘Krajina – Kros’, te je od strane Agencije prošle godine uvedena zabrana isplata prema tom pravnom licu“, piše u ovoj informaciji. U njoj je navedeno i da „Krajina osiguranje“ nije u mogućnosti da iz redovnog poslovanja obezbijedi pokriće tehničkih rezervi, te da je način da se to obezbijedi povećanje osnovnog kapitala.
Problemi su evidentirani i u „Osiguranju Garant“ iz Brčkog, gdje je, zbog izloženosti društva prema Bobar banci i rizika neizvjesnosti naplate potraživanja, ugrožena adekvatnost kapitala.
„Manjak raspoloživog kapitala na dan 31. decembra prošle godine iznosi 863.395 KM, dok manjak bazičnog kapitala iznosi 507.790 maraka“, navodi se u ovoj informaciji. Još je navedeno da su obračunate tehničke rezerve na taj dan iznosile 2,4 miliona maraka, dok su sredstva za pokriće iznosila 1,7 miliona maraka, iz čega je vidljivo da je društvu nedostajalo 641.675 KM.
„Uočeno je da je društvo izloženo povećanom riziku poslovanja u prošloj godini“, stoji u ovoj informaciji.
Goran Radović, direktor „Osiguranja garant“ Brčko, rekao je da su problemi nastali jer im je u Bobar banci ostalo „zarobljeno“ 1,077 maraka.
„Do 27. novembra prošle godine poslovali smo po propisima, ali nam je to napravilo rupu i odrazilo se na adekvatnost kapitala i tehničke rezerve“, rekao je on i dodao da su dobili nalog od Agencije da idu u dokapitalizaciju u iznosu od 900.000 maraka, te da je taj postupak u toku i da će se nakon toga vratiti na stari kolosijek. Do zaključenja ovog broja „Nezavisnih“ nismo uspjeli stupiti u kontakt s ostalim direktorima osiguravajućih kuća u kojima su uočene nepravilnosti. Nezavisne novine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *