U Drini utvrđeno blago povećanje sadržaja olova i bakra

BIJELJINA – U rijeci Drini utvrđeno je blago povećanje sadržaja olova i bakra, pokazala je analiza drugog uzorka vode iz ove rijeke izvršena u vodoprivrednoj laboratoriji “Institut za vode” Bijeljina.

Uzorkovanje je vršeno zbog akcidenta izazvanog izlivanjem taložnog mulja iz Rudnika “Stolice” u Kostajniku kod Krupnja, u Srbiji, gdje se povećala koncentracija jalovine iz odlagališta prerađene rude antimona u rijeku Korenitu koja se uliva u Jadar, desnu pritoku Drine.

Uzorkovanje je izvršeno na vodotoku Drine na lijevoj obali, nizvodno od ušća rijeke Jadar, naselje Amajlije, rečeno je Srni u Inspektoratu Srpske.

U skladu sa uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka, utvrđeni sadržaj predmetnih materija predviđen je za vodotoke četvrte klase, a rijeka Drina je u dijelu toka iz kojeg je uzet uzorak svrstana u treću klasu.

Laboratorijskim analizama ispitivani su osnovni fizičko-hemijskih parametri in-situ /temperatura, elektro-provodljivost, rastvoreni kiseonik, zasićenje vode kiseonikom i koncentracija vodonikovih iona/, kao i koncentracije toksičnih neorganskih supstanci-metala rastvorenih kao što su: gvožđe, olovo, kadmijum, cink, bakar, arsen, živa, antimon i mangan.

Nakon analize prvog uzetog uzorka utvrđeno je da su laboratorijski nalazi uredni, dok su u drugom uzorku utvrđena odstupanja.

U narednom periodu planirano je uzimanje još jednog uzorka.

U aktivnosti je uključena i Javna ustanova “Vode Srpske”.

Republička vodna inspekcija dopisom se obratila i nadležnim organima Srbije sa zahtjevom da ih obavijeste o konkretnim mjerama preduzetim na terenu radi sanacije uzroka akcidenta, čime bi bile sanirane i eventualne dalje posljedice.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *