U narednoj godini predviđeno povećanje prihoda od 2,1 odsto

Projektovana stopa povećanja prihoda od indirektnih poreza u BiH za narednu godinu je 2,1 odsto, za 2016. godinu dva odsto, a za 2017. godinu 2,4 odsto, navode u Odjeljenju za makroekonomsku analizu Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Sporazum o slobodnoj trgovini između BiH i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu podrazumijeva fazno ukidanje carina i ostalih nameta sa fiskalnim učinkom na uvoz iz članica EFTA, od dana stupanja na snagu do 2017. godine.

U skladu sa dinamikom predviđenom odredbama sporazuma, efekti ukidanja carina ispoljiće se u najvećem dijelu na smanjenje carina u narednoj godini, a ostatak u 2016. i 2017. godini.

Efekti uvođenja diferenciranih stopa na pivo trebalo bi da se ispolje od 1. januara do 31. avgusta naredne godine, kada se očekuje negativan rast prihoda.

Projekcije akciza na duvan od 2015 do 2017. godine podrazumijevaju godišnje
povećanje specifične akcize na cigarete od 0,15 KM po paklici.

Povećanje akciznog opterećenja trebalo bi donijeti povećanje maloprodajnih cijena i povećanje prosječne ponderisane cijene cigareta, koja predstavlja referentnu varijablu za izračunavanje minimalne akcize na cigarete i specifične akcize na rezani duvan.

Očekuje se da će drastičan inicijalni porast akciza na rezani duvan i kontinuirano usklađivanje sa rastom minimalne akcize na cigarete, presjeći legalnu i nelegalnu supstituciju cigareta rezanim duvanom.

Ovo odjeljenje očekuje da će u narednim godinama doći do stabilizacije tržišta
cigareta i smanjenja potrošnje rezanog duvana, što bi trebalo rezultirati povećanjem
prihoda od akciza.

Najveći rast od 2,2 odsto očekuje se u narednoj godini, te rast od 1,4 odsto u 2016. i 1,3 odsto respektivno u 2017. godini.

Razlog za usporavanje rasta je nastavak harmonizacije akciza na cigarete u BiH sa minimalnom akcizom u EU koja dovodi do povećanja maloprodajnih cijena i, posljedično, smanjenja potrošnje cigareta.

Drugi razlog je usporavanje rasta akciza na rezani duvan u odnosu na očekivanu dinamiku zbog niske minimalne akcize na cigarete utvrđene za 2015, koja predstavlja osnovicu za izračunavanje akcize na rezani duvan.

Treći razlog je metodološke prirode, a odnosi se na referentni period za izračunavanje prosječne ponderisane cijene cigareta koji obuhvata dvije fiskalne godine.

Procijenjena neto naplata prihoda od indirektnih poreza za ovu godinu je nešto više od pet milijardi maraka i veća je za 2,5 odsto nego u prošloj godini.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *