Usaglašavanje zakona o hrani i veterinarstvu do 20. januara

Usaglašena je većina članova državnih zakona o hrani i zakona o veterinarstvu, a preostalih šest članova radna grupa treba da usaglasi do 20. januara.

Kazao je to danas Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede FBiH, nakon sastanka sa ministrom poljoprivrede RS Stevom Mirjanićem i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem.

Mirjanić je među stvarima koje treba usaglasiti naveo pitanja obilježavanja objekata, podzakonskih akata i službenih kontrola.

Naglasio je da se otvorena pitanja trebaju usaglasiti na način koji propisuje nadležnosti pojedinih institucija, odnosno što su nadležnosti entiteta treba entiteti da rade, a šta su nadležnosti zajedničkih institucija da one to rade.

Ministri su izrazili optimizam da će ovaj posao i biti okončan, a Šarović je naglasio da je više od 200 članova u ova dva zakona usaglašeno.

“Zbog toga da li će na podzakonske akte da se daje mišljenje ili će se tražiti pismena saglasnost entiteta ne treba da zavisi čitav projekat”, dodao je Šarović.

Ministri su rekli da je državni zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju usaglašen i da sva tri ova zakona trebaju biti donesena zbog proizvođača mlijeka, mliječnih proizvoda, drugih animalnih proizvoda, voća, povrća.

Na sastanku tri ministra razgovarano je i o tradicionalnoj trgovini, odnosno adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon ulaska Hrvatske u EU.

Šarović je istakao da bi polovinom januara trebale biti održane prve tehničke konsultacije sa Briselom, što se do sada nije desilo zbog loših vremenskih uslova u Sarajevu. Podsjetio je da su strane u proteklom periodu imale udaljena mišljenja.

“Ako ne izvršimo adaptaciju vjerovatno bi bilo otežano apliciranje BiH za članstvo u EU. Takođe, BiH nisu produžene mjere na bescarinski izvoz voća i povrća, a adaptacijom sporazuma pretpostavljam da bi se stekli uslovi za to produženje”, dodao je Šarović i napomenuo da adaptacija SSP-a nosi teško breme za osjetljivi poljoprivredni sektor u BiH i da će se pokušati zaštititi taj sektor.