Usvojen plan zaštite i spasavanja od poplava u Bijeljini

Gradski štab za vanredne situacije u Bijeljini usvojio je plan zaštite i spasavanja od poplava kojim je za ovu godinu predviđeno 20.000 KM iz gradskog budžeta za dodatno opremanje Civilne zaštite.

 

U ovom planu se navodi da je Civilna zaštita trenutno opremljena sa 28 čamaca, 25 vanbrodskih motora, 50.000 vreća sa pijeskom, 100 prsluka za spašavanje na vodi, 50 ribarskih kombinezobna i čizama, 21 pumpom na benzin i sa 68 električnih muljnih pumpi.

Za angažovanje je u prvom momentu nepogode spremno 300 ljudi, uglavnom dobro obučenih za zaštitu i spašavanje na vodi, koji žive u 12 mjesnih zajednica duž obala rijeka Save i Drine.

Šef Odsjeka civilne zaštite u Bijeljini Drago Ristić najavio je i formacijsko uvećanje, kao i dodatno obučavanje ljudstva, ali i potrebu da se ojačaju eksteritorijalne jedinice za spašavanje na vodi jer je prošlogodišnja poplava pokazala da su pripadnici Civilne zaštite uz rijeke bili i sami poplavljeni, što je smanjilo mogućnost njihovog punog angažovanja.

Prema njegovim riječima, gradska Služba civilne zaštite već deceniju nije kadrovski ojačana i u njoj rade četiri čovjeka čija je prosječna starost 55 godina, zbog čega je neophodno podmladiti ovu službu i ojačati je kadrovima koji poznaju savremene komunikacije i strane jezike.

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je novinarima da je na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije usvojen i dokument o procjeni ugroženosti grada od elementarne nepogode i druge nesreće koji će biti dostavljen Skupštini grada na usvajanje.

Prema njegovim riječima, strateške mjere za zaštitu Semberije od poplava su kratkoročno popravke na drinskom i savskom nasipu koje su u toku, dalje čišćenje korita rijeke Јanje, a za zaštitu naselja Novi Vršani mogućnost produženja savskog nasipa ili izmještanje rijeka Lukavice i Gnjice.

Mićić je kao stretešku mjeru za Bijeljinu naveo i završetak projekta navodnjavanja Semberije, jer se dovođenjem visokih voda Save i Drine do tercijelnih kanala koji su u relativno dobrom stanju omogućava zaštita u slučaju i suša i poplava, koje godinama unazad naizmjenično ugrožavaju regiju.

Na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije usvojen je i operativni plan aktivnosti u pripremi i provođenju mjera zaštite i spasavanja od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru za ovu godinu.

Zaključeno je da je profesionalna Vatrogasna jedinica u gradu dobro opremljena i obučena, a iz gradskog budžeta je za ovu godinu planirano izdvajanje 525.000 KM za kupovinu jedinog vozila koje nedostaje sa ljestvama od 32 metra, kako bi se omogućilo spašavanje i u najvišim zgradama.

U dokumentu o procjeni rizika za grad se navodi da Bijeljina ima ukupno 133 kilometra vodotoka, od čega je Sava na sjevernom području dužinom od 34,2 kilometra i njena najveća pritoka Drina na istočnom području grada dužinom od 48 kilometara.

Od poplava je potencijalno ugroženo 50.000 stanovnika koji žive uz vodotoke.

 

Izvor: rtrs

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *