Vlada potrošila svih 612 miliona KM od prodaje Telekoma

BANJALUKA, Vlada Republike Srpske je potrošila svih 612 miliona KM, koliko je imala na raspolaganju u okviru Ekonomsko-socijalne komponente od prodaje Telekoma Srpske, prenosi poslovni portal CAPITAL.baTabela

Prodajom Telekoma Srpske 2007. godine Republika Srpska je dobila 1,26 milijardi, od tog iznosa 612 miliona KMVlada je odvojila za Ekonomsko-socijalnu komponentu (ESK) i ona je sa njima raspolagala.

Na tom računu 31. jula 2014. godine bilo je raspoloživo samo 520 hiljada KM, navodi se u „Informaciji o realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava Ekonomsko socijalne komponente Razvojnog programa RS“ koja je proslijeđena Narodnoj skupštini RS.

Preciznije, ni tih pola miliona KM ne bi bilo, jer je Vlada odobrila za projekte 1,5 miliona KM više nego što je bilo predviđeno ukupno ESK. S obzirom da je tokom realizacije odobrenih projekata, ušteđeno dva miliona, na računu u julu prošle godine (do kada je pravljena Informacija za Skupštinu RS) ipak bilo još 500 hiljada KM.

Iz sredstava ESK 591,5 miliona KM utrošeno je za finansiranje 291 projekta i 20 miliona za lokalne zajednice ugroženih prirodnim nepogodama.

Utrosena sredstva

Ukupno odobrena sredstva ESK RPRS prema odlukama Savjeta za razvoj i Vlade zaključno sa 31.07.2014. godine iznose 613.634.501 KM. Savjet za razvoj na 29 održanih sjednica donio je odluke o finansiranju 291 projekta za koje je iz ESK RPRS odobreno 593.648.718 KM (a doneseno je i 100 odluka o izmjeni ranije donesenih odluka), a Vlada Republike Srpske 14 odluka (sve donesene u 2010. godini) za dodjelu sredstava za stabilizaciju funkcionisanja lokalnih zajednica ugroženih prirodnim nepogodama u vrijednosti od 19.985.783 KM (i to 12.500.000 KM opštinama u Republici Srpskoj – 16 opština za saniranje šteta od poplava i 7.485.783 KM Republičkoj direkciji za robne rezerve za proljetnu sjetvu).
Iz navedenog proističe da je odobreno 1.575.501 KM više od raspoloživog iznosa definisanog ekonomsko-socijalnom komponentom RPRS. Međutim, zaključno sa 31.07.2014. godine završeno je finansiranje 210 projekata (dostavljeni završni izvještaji) po kojim je utrošeno 2.095.933 KM manje od odobrenog iznosa (uštede). Imajući ovo u vidu, sa stanjem na dan 31.07.2014. godine stvarno do sada odobrena sredstva ESK RPRS iznose 611.538.567 KM (591.552.784 KM za finansiranje 291 projekta po odlukama Savjeta za razvoj i 19.985.783 KM po odlukama Vlade RS), a raspoloživa sredstva za odobravanje novih projekata iznose 520.432 KM“
, navodi se u Informaciji Vlade RS.

 Najviše potrošeno 2010.

Najviše sredstava je utrošeno 2010. godine i to 175 miliona KM, dok je 2009. godine odobreno 145 miliona KM

najvise utroseno 2009

CAPITAL: Siniša Vukelić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *