Vlada RS po hitnom postupku uvodi nove poreze

  – Uvodi se svjetski dohodak i ostali dohoci
   – Transferne cijene i uvodi princip „van dohvata ruke“
   – Ukida se porez na dividentu (bio 10%) i uvodi poreska olakšica na plaćano životno osiguranja do 1.200 KM

BANJALUKA, Vlada Republike Srpske uputila je u skupštinsku proceduru po hitnom postupku Prijedlog zakona o porezu na dohodak koji iz osnova mijenja način oporezivanja dohotka fizičkih lica, poresku osnovicu i poreska oslobađanja, otkriva poslovni portal CAPITAL.ba.

Bez obzira na ovako značajne izmjene Vlada je tekst Prijedloga zakona dostavila poslanicima danas, samo jedan dan prije početka pete redovne sjednice Narodne skupštine zakazane za sutra.

Najvažnije izmjene

Jedna od najvažnijih izmjena u Prijedlogu zakona o poezu na dohodak koji je u posjedu portala CAPITAL, je da se prihod od dividende i udjela u dobiti oslobađa plaćanja poreza na dohodak.

Drugo, kao poreska olakšica po prvi put se uvodi umanjenje poreske osnovnice za plaćanje premije životnog osiguranja u godišnjem iznosu od 1.200 KM.

Kao novina uvode se dvije nove vrste prihoda u poreski sistem Republike Srpske: svjetski dohodak i ostali dohoci.IMG_0752

Svjetski dohodak je dohodak koji rezident ili nedomicilni rezident RS ostvari po osnovu rada, imovine, osiguranja i kapitala izvan granica RS i BiH. Ovaj dohodak se oporezuje u RS u godišnjem iznosu prema godišnjoj poreskoj prijavi u apsolutnim iznosima u zavisnosti od visine dohotka.

Oporezivanje svjetskog dohota može ostvariti kvalifikovani investitor koji izvrši investicije u privredu RS u iznos većem od dva miliona KM, navodi se u obrazloženju Prijedloga zakona.

Ostali dohodak predstavlja razliku između ukupnih prihoda fizičkog lica i zbira svih oporezivih dohodaka propisanih ovim zakonom. Ostali dohodak obuhvata sve prihoda iz različitih ugovornih odnosa, a koji nisu prihod iz radnog odnosa. To su prihodi iz svih ostalih izvora, a koji predstavljaju razliku u vrijednosti imovine fizičkog lica na početku i na kraju poreske godine“, navodi predlagač Zakona.

„Van dohvata ruke“

Kao novina uvode se transferne cijene, između povezanih ili nepovezanih lica, ako se tom transakcijom krši standard tržišne cijene.

Propisana je primjena principa „van dohvata ruke“. „Poreskih obveznik koji ima transakcije sa povezanim licima obavezan je prilikom podnošenja poreske prijave poreza na dohodak da posebno prikaže vrijednost transakcije između povezanih lica po transfernim cijenama i po cijenama koje bi se ostvarile na tržištu u uslovima slobodne konkurencije“.

Jedna od izmjena je povećanje dnevnog iznosa toplog obroka koji nije oporezovan sa 3,5KM na 4,5 KM, odnosno sa sadašnjih 77 KM na 99 KM mjesečno.

Vlada u obrazloženju navodi da ovim zakonom rasterećuje privredne subjekte, odnosno osnivače i vlasnike udjela tako što ih oslobađa plaćanja poreza na prihod od dividente i udjela, i time ih izjednači sa poreskih obveznicama u Federaciji BiH gdje se taj porez ne plaća. To je, priznaje Vlada RS, „za posljedicu imalo „prebacivanje“ sjedišta pravnih lica“.

Hitnost zbog neredovnih sjednica Narodne skupštine!?

Vlada hitnost donošenja novog Zakona o porezu na dohodak obrazlaže nemogućnošću oporezivanja dohotak, utvrđenog indirektnom metodom oporezivanja dohotka, odnosno, nemogućnosti primjene Zakona o poreskom postupku RS.

Uvođenjem, u poreski sistem pojma „ostali dohodak“ stvara se mogućnost da poreska uprava RS izvrši kontrole kod fizičkih lica te da u slučajevima kada je to predviđeno primijeni indirektnu metodu utvrđivanja poreske osnovice. Odnosno kada se utvrdi nedokazanu razliku vrijednost imovine na počektu i na kraju poreskog perioda, da može da utvrdi i proesku obaveza tretirajući tu razliku kao ostali dohodak“, navodi se u obrazloženju upućivanja Zakona po hitnom postupku.

Izvršna vlast čak dijeli kritike zakonodavnoj vlasti. „Imajući u vidu i neredovno održavanje sjednica Narodne skupštine u ovoj godini, a kako bi omogućilo stupanje na sagau ovog zakona u predviđenom periodu, predlagač se opredijelio za predlaganje ovog Zakona po hitnom postupku“.

Minus 9,4 miliona KM

Vlada procjenjuje da će primjenom ovog Zakona, Budžet RS izgubiti oko 9,4 miliona KM godišnje. Najviše će Budžet „koštati“ ukidanje poreza na dividendu, oko sedam miliona KM, dok će uvođenje životnog osiguranje kao poreske olakšice, umanjiti javne prihode za 2,2 miliona KM.

CAPITAL: Siniša Vukelić

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *