Vlasti neefikasne, BiH izgubila milione

SARAJEVO – U posljednje tri godine BiH je propustila ostvariti više od 70 miliona KM prihoda od rutnih naknada, što je posljedica neefikasnosti u preuzimanju kontrole vazdušnog saobraćaja, navode državni revizori u najnovijoj reviziji učinka u ovoj oblasti.

Ured za reviziju institucija BiH naglašava da su prisutna značajna kašnjenja u preuzimanju kontrole vazdušnog saobraćaja od strane institucija BiH te da je izostala volja nadležnih institucija – Vijeća ministara i Ministarstva komunikacija i prometa BiH, u pružanju podrške i preduzimanju mjera koje bi proces učinile efikasnim. Neefikasnosti je, kako ističu, doprinosila i sama BHANSA (Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi).

“Preuzimanje pružanja usluga aerodromske i prilazne kontrole od entitetskih agencija, koje su ove usluge pružale ranije, izvršeno je tek u januaru 2014. godine. Kontrola zračnog prometa u donjem dijelu zračnog prostora prvobitno je trebala otpočeti 2007. godine. To se još uvijek nije desilo, a rokove je Vijeće ministara BiH više puta produžavalo”, ističu revizori.

Navode da su “zbog neefikasnosti i izostanka volje bh. vlasti” kašnjenja prisutna od samog početka. U izvještaju je navedeno da je sve ovo dovelo do toga da je kontrola vazdušnog saobraćaja u donjem vazdušnom prostoru planirana za oktobar 2014., a u gornjem za treći kvartal 2015. godine.

“Posljedice neefikasnosti u preuzimanju kontrole zračnog prometa su i u tome što su izdaci iz entitetskih budžeta mogli biti manji za 24 miliona KM, jer su mogli biti finansirani prihodima od preleta, a BiH je mogla izbjeći i dodatne izdatke za školovanje kontrolora leta, koji su iznosili više od tri miliona KM”, zaključuju revizori.

Upozoravaju da daljnja kašnjenja u preuzimanju kontrole vazdušnog saobraćaja mogu dovesti i do izostanka prihoda od preleta u iznosu oko 35 miliona KM godišnje, te dodatnih 15 miliona KM od 2016. godine “ukoliko se ne uspostavi kontrola saobraćaja i u gornjem vazdušnom prostoru”.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *