Za istočni dio RS IRB planira 14,8 miliona KM

Fond za razvoj istočnog dijela Republike Srpske planirao je da tokom ove godine, putem svojih kreditnih linija plasira 14,8 miliona KM, a do kraja septembra korisnicima iz ovog dijela Srpske odobreno je 14,7 miliona KM, tako da je plan, već sad, gotovo ispunjen.

Izvršni direktor Investiciono-razvojne banke /IRB/ Republike Srpske Ivan Vidović ističe u intervjuu Srni da planski okvir i njegovo ispunjavanje ne predstavljaju ograničenje kreditnim aktivnostima, tako da će Banka nastaviti da podržava zahtjeve koji zadovoljavaju uslove i kriterijume finansiranja, kako je to i predviđeno Pravilima plasmana.  

Prema njegovim riječima, u prva tri kvartala, Fondu za razvoj istočnog dijela Srpske podneseno je 117 zahtjeva za odobravanje kreditnih sredstava, a realizovano je 108. Vidović je pojasnio da su u slučaju tri zahtjeva podnosioci naknadno odustali, dok se šest kredita trenutno nalazi u procesu odobravanja.

Kada je riječ o sektorskoj strukturi odobrenih sredstava, on navodi da se više od 50 odsto kredita odnosi na poljoprivredu, oko sedam odsto na turizam i ugostiteljstvo, a preostali iznos na djelatnosti građevinarstva, saobraćaja i veza, te drvnoprerađivački sektor. Vidović napominje da je gotovo 9,8 miliona KM iskorišteno za ulaganja u osnovna sredstva, odnosno proširenje i modernizaciju postojećih proizvodnih pogona, te uvođenje i ovladavanje novim proizvodno-tehnološkim procesima.

Iz sredstava Fonda za razvoj i zapošljavanje odobren je zajam u istočni dio Srpske u iznosu od 1,4 miliona KM, dok je za stambeno zbrinjavanje socijalnih grupa od posebnog interesa i značaja za Republiku Srpsku plasirano 4,5 miliona KM putem Fonda za razvoj istočnog dijela”, precizirao je izvršni direktor IRB-a.

Vidović naglašava da je Banka time snažno podržala intenziviranje privredne aktivnosti, a samim tim i poboljšanje sveukupnih društveno-ekonomskih kretanja i životnog standarda stanovništva na ovom području. Prema njegovim riječima, od osnivanje Banke i fondova kojim upravlja do sada je u hartije od vrijednosti emitenata sa ovog područja Srpske plasirano 43,7 miliona KM. “Kapitalno jačanje preduzeća i dinamiziranje privredne aktivnosti podržano je sa 26 miliona KM, i to ulaganjem u akcije, te sa dodatnih 16 miliona KM, putem plasmana u korporativne obveznice. Sprovođenje projekata lokalnih zajednica, kroz ulaganja u municipalne obveznice, stimulisano je sa 1,7 miliona KM”, istakao je Vidović u intervjuu Srni. Izvršni direktor IRB-a navodi da se kreditna sredstva Fonda za razvoj istočnog dijela Srpske realizuju putem finansijskih posrednika. “Komercijalne banke, kao posrednici, u potpunosti snose kreditni rizik krajnjih korisnika, te uredno izmiruju svoje obaveze prema ovom fondu”, napominje Vidović.

U istočni dio Republike Srpske tokom 2015. godine plasirano je 20,7 miliona KM, od čega je gotovo polovina sredstava bila namijenjena finansiranju privredne aktivnosti. Vidović navodi da je, u isto vrijeme, putem stambenih kredita, omogućeno rješavanje stambenog pitanja za 129 korisnika i članova njihovih porodica pod izuzetno povoljnim uslovima, za šta su izdvojena sredstva u ukupnom iznosu od 7,3 miliona KM.

Kada je riječ o obimu plasiranih sredstava, on napominje da su očekivanja IRB-a da u ovoj godini budu nadmašeni prošlogodišnji rezultati. “Banka je snažno prisutna i na istoku Srpske, prevashodno zahvaljujući svojim aktivnostima koje prate specifičnosti razvojnih i društvenih potreba ovog područja. Ovakav proaktivni odnos prema potrebama i zahtjevima privrede i stanovništva biće nastavljen i u narednom periodu”, najavio je Vidović u intervjuu Srni.