Zabrinjavajuće stanje ljudskih prava lica sa invaliditetom

BANJALUKA – Stanje ljudskih prava lica sa invaliditetom u BiH je zabrinjavajuće zbog kršenja prava u svim oblastima, upozoravaju iz institucije Ombudsmana BiH povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba s invalidetom.

Ombudsmani BiH ističu da je potrebno preduzeti mjere koje bi olakšale licima s invaliditetom potpuno uživanje prava i njihovo puno uključivanje i učešće u zajednici i pozivaju sve organe vlasti u BiH da ukažu na sposobnosti osoba s invaliditetom i potrebu njihovog aktivnijeg učešća u razvoj društva.

Registrovane žalbe u instituciji Ombudsmana ukazuju da ova kategorija građana ima velike probleme koji se multipliciraju, jer evidentirani problem pristupačnosti se reflektuje na ostvarivanje svih drugih prava počev od obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, privatnog i porodičnog života, socijalne uključenosti, pristupa izbornom procesu i slično.

Ombudsmani primjećuju i da se i kod izgradnje novih objekata problemu arhitektonskih barijera ne posvećuje dovoljno pažnje, te ukazuju na potrebu organizovanja edukativnih sadržaja za zaposlene u institucijama vlasti o pravima lica s invaliditetom, a posebno u službama za urbanizam i prostorno uređenje.

U saopštenju iz institucije Ombudsmana BiH navodi se da se uočava i nedostatak uslužnih servisa za osobe sa invaliditetom, nedostatak specijalizovanih aparata i usluga za preglede, kao i neodgovarajući kvalitet ortopedskih pomagala.

“I dalje se nedovoljna pažnja posvećuje problemu zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije i prekvalifikacije osoba s invaliditetom, a prisutan je i diskriminatoran odnos u pogledu uzroka nastanka invalidnosti i visine materijalnih primanja”, dodaje se u saopštenju.

Nezadovoljavajući položaj ratnih vojnih invalida

Odbor ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske /BORS/ saopštio je povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom da sveukupan položaj ratnih vojnih invalida nije na zadovoljavajućem nivou i da u ovoj oblasti postoje brojni problemi.

“Iako su lične invalidnine ratnih vojnih invalida danas redovne i mogu jednim dijelom pokriti troškove života invalida i njihovih porodica, još nisu na nivou potrebnom za normalan život, a poseban je problem usklađivanje invalidnina sa rastom troškova života, odnosno problem je što sve do nedavno ovo usklađivanje nije vršeno, iako je ono propisano zakonom”, navode iz Odbora.

Prema njihovim navodima, prilikom usvajanja budžeta Republike Srpske za narednu godinu insisitraće da se invalidnine povećaju, te da se i dalje vrši usklađivanje visine invalidnina sa rastom životnih troškova.

Odbor ratnih vojnih invalida BORS-a navodi da je zdravstvena zaštita ratnih vojnih invalida, posebeno amputiraca, na niskom nivou i da se mora poboljšati, što se prije svega odnosi na kvalitet proteza koje koriste amputirci, kao i na procedure za dobijanje proteza koje su isuviše duge i komplikovane.

Iz Odbora ratnih vojnih invalida BORS-a pozivaju nadležne institucije da rade na rješavanju problema boračke populacije, a posebno ratnih vojnih invalida, koji su u stvaranje Republike Srpske uložili dijelove svog tijela.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *