Zanimanje radni terapeut sve atraktivnije

BANJALUKA – Svjetski dan radnih terapeuta ove godine će prvi put u našem regionu biti obilježen 27. oktobra.

U javnosti, ali i među stručnjacima, često vlada pogrešno mišljenje da se radna terapija svodi na aktivnosti kao što su štrikanje, pletenje, slaganje puzli i pravljenje prazničnih ukrasa ili eventualno učenje i uvježbavanje aktivnosti svakodnevnog života.

Prema definiciji Svjetske federacije radnih terapeuta, radna terapija se definiše kao korisnički orijentisana zdravstvena profesija koja promoviše zdravlje i blagostanje kroz različite okupacije.

“Okupacija” u radnoj terapiji se shvata kao skup aktivnosti i zadataka u svakodnevnom životu kojima pojedinci ili različite kulture daju ime, strukturu, vrijednost i značenje, a neophodne su za iskustvo, opstanak i zadovoljstvo osobe.

Stručne usluge

Primarni cilj radne terapije je da omogući ljudima da uspješno učestvuju u aktivnostima svakodnevnog života. Radni terapeuti rade sa svim starosnim grupama i osobama sa različitim fizičkim i psihosocijalnim mogućnostima.

Stručne usluge koje može pružiti radni terapeut su: procjena, planiranje, tretman, timski rad, savjetovanje, konsultacije, završna procjena.

Zanimanje radni terapeut postaje sve atraktivnije i globalno sve prisutnije. Statistika Svjetske federacije radnih terapeuta kaže da ih u svijetu ima 417.235.

Najveći broj radnih terapeuta u Republici Srpskoj zapošljava Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, njih 46. Taj broj se u posljednjih 10 godina povećao gotovo sedam puta.

Istorijat

Konceptualna osnova radne terapije seže u 18. vijek u Evropi, gdje je utemeljen naučni pristup u sprovođenju radne terapije.

Dr Filip Pinel, koji se smatra tvorcem funkcionalne radne terapije, 1791. godine objavljuje članak gdje obrazlaže aktivnosti koje primjenjuje u liječenju pacijenata. Do 20. vijeka radna terapija se razvijala isključivo u psihijatrijskim bolnicama, a od 1900. godine ulazi i u opšte bolnice. Džordž Barton je 1914. formulisao naziv radna terapija (occupational therapy), koji se i danas koristi.

Početkom 20. vijeka u Sjedinjenim Američkim Državama počeli su djelovati prvi profesionalni radni terapeuti. Prvu školu za radne terapeute osniva dr Elizabet Kason u Engleskoj 1930. godine. Između dva svjetska rata otvaraju se škole i profesionalna udruženja, a 1951. osnovana je Svjetska federacija radnih terapeuta, koja grupiše organizacije radnih terapeuta brojnih zemalja i formira se specijalizacija radne terapije kroz trogodišnje, odnosno četvorogodišnje školovanje.

Okosnica obilježavanja Svjetskog dana radne terapije su predavanja kojima će se približiti aktivnosti radne terapije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru, koja je ove godine upisala prvu generaciju studenata – budućih radnih terapeuta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *