Alternativni izvještaj o napretku BiH upućen institucijama

SARAJEVO – Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH objavila je drugi Alternativni izvještaj o napretku BiH u procesu evropskih integracija čiju je izradu koordinirao Sarajevski otvoreni centar kao koordinirajuća članica Inicijative.

Izvještaj predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija u nastojanju da prikažu trenutno stanje u BiH te na taj način pruže alternativu zvaničnom Izvještaju o napretku koji objavljuje EU u oktobru svake godine.

Fokus Izvještaja je na oblastima ljudskih prava, funkcioniranja države, pravosuđa i korupcije te tranzicione pravde tj. na političkim kriterijima EU integracija.

Na predstavljanju Izvještaja koje je održanu u Sarajevu zaključeno je da tokom 2013. i 2014. godine nije postignut nikakav relevantan napredak.

Presuda ‘’Sejdić-Finci’’ još nije implementirana, rad institucija odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost, odluke ustavnih sudova se i dalje ne provode, a ni Strukturalni dijalog za pravosuđe između BiH i EU ne pokazuje napredak, te je reforma pravosuđa zaustavljena.

Manjinske i ranjive grupe i dalje trpe diskriminaciju i nasilje, a sam Zakon o zabrani diskriminacije nije pokazao očekivane rezultate. Ipak, članice Inicijative se nadaju da će opšti izbori u oktobru 2014. godine donijeti stabilnije političke strukture, spremne da se suoče sa različitim problemima.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH zagovarat će promjene kada su u pitanju usvajanje novih zakona i politika, ali i provedba istih.

‘’Nadamo se da će bh. vlasti, ali i EU institucije, podržati jaču poziciju civilnog društva unutar različitih foruma u okviru EU integracija BiH te da će civilno društvo postati, pored države i EU institucija, treći akter ovog procesa.

Alternativni izvještaj je ove sedmice upućen svim bh. institucijama i EU, te se nadamo da će na taj način uticati na formiranje zvaničnog Izvještaja o napretku koji izlazi u oktobru’’, saopštili su iz Sarajevskog otvorenog centra.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *