Bijeljina od Oružanih snaga BiH zatražila 3 kamiona

SARAJEVO – Pomoćnik ministra bezbjednosti BiH za zaštitu i spašavanje Samir Agić izrazio je uvjerenje da će 3 kamiona Oružanih snaga BiH, čiji je angažman zatražio grad Bijeljina, relativno brzo biti upućena na to područje.

Agić je potvrdio da je grad Bijeljina zatražio 3 kamiona od Oružanih snaga BiH za transport pijeska i postavljanje nasipa na području rijeke Janje.

“Oko 15 časova stigao je zahtjev Republičke uprave civilne zaštite radi pružanja pomoći Oružanih snaga BiH na području opštine Bijeljina, koji smo proslijedili u skladu sa zakonom utvrđenim procedurama Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH”, rekao je Agić.

On je napomenuo da je Ministarstvo odbrane BiH informisalo da je prestala, odnosno da je stavljena van snage naredba Predsjedništva BiH koja se ticala pomoći Oružanih snaga BiH lokalnim zajednicama koja je vezana za prethodne poplave.

“Potrebno je da se prilikom novih zahtjeva pokrenu ponovo kompletno nove procedure i krajnje odobrenje Predsjedništva BiH za korištenje Oružanih snaga BiH”, rekao je Agić.

On je pojasnio da je Ministarstvo bezbjednosti BiH uputilo dopis Ministarstvu odbrane BiH s molbom da se, shodno trenutnoj situaciji, i u skladu sa nadležnostima, pokrene inicijativa prema Predsjedništvu BiH s ciljem olakšane procedure u vezi sa pružanjem pomoći Oružanih snaga BiH civilnim strukturama.

Agić je rekao da je moguće da je, osim Bijeljine, bilo dodatnih zahtjeva lokalnih zajednica za podrškom Oružanih snaga, ali da, prema procedurama, lokalne zajednice treba da se obrate višim nivoima, odnosno kantonalnim i entitetskim upravama Civilne zaštite koje dostavljaju Ministarstvu bezbjednosti adekvaten zahtjeve.

“Do Ministarstva bezbjednosti odnosno naših operativnih službi i Operativnog centra još nije došao drugi zahtjev ili preporuka za pružanje podrške od Oružanih snaga, osim ovo iz Bijeljine”, dodao je Agić.

On je istakao da, prema do sadašnjim informacijama, neće biti potrebna helikopterska evakuacija stanovništva, jer poplave nisu tolikog intenziteta da ugoržavaju živote ljudi.

“Eventualno je moguće da se u nekoj narednoj fazi može očekivati da će biti tražen angažman helikoptera Oružanih snaga BiH isključivo s ciljem inženjerijskih radova. U ovom momentu nema naznaka da bi bilo potrebno angažovati helikoptere radi spašavanja ljudskih života”, napomenuo je Agić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.