Dodijeljeno 20.252 platnih kartica Fonda solidarnosti

Vlada Republike Srpske do početka aprila ove godine dodijelila je ukupno 20.252 platnih kartica u vrijednosti od oko 86,2 miliona KM stanovištvu koje je pretrpjelo štetu od poplava i klizišta tokom maja i avgusta prošle godine, kao pomoć za sanaciju štete na njihovim stambenim objektima.

Prema računima koje pravna lica dostavljaju u Fond solidarnosti za obnovu Republike Srpske, korisnici kartica su do kraja januara ove godine potrošili 73.976.341 KM, a razlika u iznosu plasiranih i realizovanih sredstava posljedica je činjenice da je 1. juli ove godine rok do kojeg se platne kartice mogu iskoristiti.

Na račun Fonda solidarnosti za obnovu RS i računima za posebne namjene za pomoć poplavljenim područjima zaključno sa krajem marta prikupljeno je oko 94 miliona KM, a na računima se trenutno nalazi oko 32,7 miliona KM, rečeno je u Vladi Srpske. Prema navodima, posljednja velika uplata bila je od Ruske Federacije u iznosu od 500.000 evra donacije, koja će biti preusmjerena bolnici u Šamcu.

“Vlada Republike Srpske zahvalna je svim donatorima, između ostalog, Vladi Srbije koja je donirala milion evra za sanaciju osnovnih škola u Šamcu, Prijedoru i Donjem Žabaru i za opremanje bolnice u Doboju, te Razvojnom programu UN koji je do sada, uz učešće naših sredstava, mnogo uložio u rekonstrukciju infrastrukture na poplavljenim područjima, u škole, bolnice, centre za socijalni rad”, ističu iz Vlade.

Iz Vlade dodaju da će u narednim periodu fokus biti na sanaciji preostalog stambenog fonda, puteva i ostale infrastrukture i ističu da su i do sada znatna sredstva uložena u sanaciju kanala, obnovu škola, bolnica, puteva, sportskih dvorana.

Na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda solidarnosti, redovno se izmiruju sve obaveze prema dobavljačima, a najveći dio sredstava išao je preduzećima koja su isporučila robu građanima posredstvom elektronskih platnih kartica.

Poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpjela štetu od poplava, obezbijeđene su mjere podrške za zanavljanje proizvodnog ciklusa u vidu repromaterijala za obnovu proizvodnje, kao i potrebne količine stočne hrane ukupne vrijednosti preko 2,4 milion KM.

Vlada je podržala i dodatne mjere podrške poljoprivrednim proizvođačima u poplavljenom području, a koje se odnose na otpis godišnje koncesione naknade i zakupnine za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini RS za 2014. godinu i otpis duga za đubrivo za 2012. godinu svim poljoprivrednim proizvođačima u RS, a ukupan planirani iznos obaveza koji će biti otpisan je oko 13 miliona KM.

Vlada posredstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede realizuje programe sanacije hidro-melioracionih sistema, koji pored raspoloživih sredstava Evropske investicione banke, od 74 miliona KM, uključuju i preko 13 miliona KM sredstava obezbijeđenih iz Fonda solidarnosti za podršku lokalnim zajednicama.

Projektom “Hitne pomoći i zaštite od poplava” do sada je obuhvaćeno 140 mjera i potpisana 23 ugovora za 39 projektnih mjera u vrijednosti od 36.425.786 KM, od čega je realizovano 16.133.671 KM.

Mjere se, između ostalog, odnose na sanaciju nasipa, čišćenje kanala i zaštite obala rijeka u opštinama Čelinac, Bratunac, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Derventa, Kostajnica, Modriča, Kozarska Dubica.

“Dosadašnjom realizacijom projekata na sanaciji sistema za zaštitu od poplava stanje tih sistema sada je bolje nego što je bilo prije prošlogodišnjih poplava”, ističu iz Vlade.

Na području Srpske tokom majskih i avgustovskih poplava oštećene su 42 obrazovne ustanove, odnosno četiri predškolske ustanove, 27 osnovnih i 11 srednjih škola. Uprkos brojnim problemima, Ministarstvo prosvjete i kulture i rukovodstva oštećenih škola uložili su ogroman napor da bi nastava za sve učenike u Srpskoj počela 1. septembra 2014. godine, a brojni školski objekti su obnovljeni i dalje se saniraju uz pomoć i podršku brojnih donatora, kako domaćih tako i inostranih.

U 2014. godini iz sredstava EU Programa za oporavak od poplava koji je provodio UNDP u osnovnim školama u Srpskoj obnovljeno je 20 osnovnih škola. U toku su radovi na šest osnovnih škola, a u zavisnosti od prioriteta planirane su i dodatne obnove.

Vlada  je do sada intervenisala sa 16 miliona KM za sanaciju šteta od poplava na putevima u Srpskoj, a u toku je realizacija projekata na putnoj infrastrukturi u visini od 15 miliona KM koji se finansiraju iz kredita Svjetske banke.

Na području opštine Lopare počele su i aktivnosti na izgradnji pet stambenih jedinica za domaćinstva čije su kuće uništene u klizištima, za šta je dobijeno 250.000 evra od fonda dijaspore za maticu, a ova sredstva biće iskorištena i za realizaciju još četiri projekta u opštinama Zvornik, Novi Grad, Čelinac i Šamac.

Izgradnja kuća u Loparama biće uvod u realizciju velikog projekta izgradnje 150 kuća u nekoliko opština u Srpskoj za porodice čije su stambene jedinice uništene u klizištima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.