Farmeri strahuju za otkup mlijeka

BANJALUKA – Farmeri iz Kozarske Dubice strahuju da će im mljekare obustaviti otkup mlijeka, jer nisu u mogućnosti ispuniti obavezne mjere na farmi zbog nedostatka ušnih markica za obilježavanje goveda, bez kojih veterinari ne žele da izdaju potvrdu, čime ostaju bez otkupa.

Kako poručuju, ni krivi ni dužni bi mogli ostati bez otkupa, jer Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH nije izvršilo nabavku, pa tako i pored volje da obilježe životinje, mogu samo da sjede i čekaju.

“Potražujem duplikate za izgubljene markice već četiri mjeseca, i pribjegavam samostalnom obilježavanju stoke samo kako bih imao kontrolu”, kaže Milorad Arsenić, mljekar iz Kozarske Dubice, dodajući da veterinar kaže da ne smije da ugrozi sebe i izda potvrde koje su neophodne mljekari pošto životinje na terenu nisu identifikovane, čime se stvara začarani krug u kojem ispaštaju samo mljekari.

Prema njegovim riječima, najgore je to što se za ovakve stvari niko od nadležnih ne poziva na odgovornost.

“Godinama se vrtimo ukrug u vezi sa usklađivanjem sa evropskim standardima i dosta toga smo uradili, ali neke jednostavne i banalne stvari su kočnica, pa je besmisleno pričati o velikim projektima kad nismo sposobni ni obilježiti stoku”, kazao nam je on.

Kako nam je rekao, može se očekivati da će mljekare, koje ionako imaju problema sa viškovima, biti sve zahtjevnije kada je otkup u pitanju.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara RS, kaže da gdje god bude ustanovljeno da farmer nije kriv, niko ne smije da ga kažnjava.

 Može se očekivati da će mljekare, koje ionako imaju problema sa viškovima, biti sve zahtjevnije kada je otkup u pitanju

“To su problemi sistema i to mora da rješava država. Problem u vezi sa obilježavanjem životinja nije problem farmera i proizvodnja ne smije da zastane zbog tehničkih razloga”, kazao je Usorac.

Radmila Čojo, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, kaže kako je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH preduzelo određene mjere koje će dugoročno doprinijeti rješavanju problema.

“Preduzete su konkretne mjere u vidu nabavke dovoljnih količina ušnih markica odgovarajuće kvalitete i organizovano je štamapanja ušnih markica u dvije smjene kako bi se nadoknadio nedostatak istih na terenu. Paralelno sa sprovođenjem naređenih mjera i označavanjem goveda na terenu vrši se i ažuriranje brojnog stanja životinja na imanjima i usklađivanje sa registrom životinja u bazi podataka Agencije za obilježavanje životinja BiH”, kazala je Čojo.

Kako je rekla, ovo je sveobuhvatan i dugotrajan proces koji zahtijeva mnogo vremena i kontinuitet u radu, a koji za rezultat ima sve veći broj farmi sa usklađenim brojnim stanjem životinja i ažurnim registrom istih kako na imanjima, tako i u bazi podataka, a što je i preduslov za izdavanje potvrde o sprovedenim obaveznim mjerama od strane veterinarskih organizacija.

Kada je otkup u pitanju, ona kaže kako Ministarstvo aktivno rješava operativne probleme, uključujući, prije svega, istrajnost da se  otkup sirovog mlijeka vrši prvenstveno sa farmi koje posjeduju potvrde o sprovedenim obaveznim mjerama.

“Iskreno se nadamo da će naši zajednički napori i preduzete mjere omogućiti sprovođenje obaveznih mjera provjere zdravstvenog stanja životinja i uspostavu sljedivosti u proizvodnji sirovog mlijeka namijenog preradi i izvozu u što kraćem roku”, zaključila je ona.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.