IZVJEŠTAJ O STANJU NA PUTEVIMA I GRANIČNIM PRELAZIMA REPUBLIKA SRPSKA 30.05.2015.

Saobraćaj se u većem dijelu RS odvija redovno, uz povoljne uslove za vožnju. Vozače pozivamo da na mjestima gdje se izvode radovi poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi

Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta na kosini pored autoputa E-661 Gradiška -Banja Luka ( lokalitet Kutlešin Gaj) do 22.06.2015. godine, obustavljen je saobraćaj u zaustavnoj i sporoj saobraćajnoj traci autoputa.

Na mag. putu M-18, dionica granica RS Rača-Rača, zbog radova na rekonstrukciji Savskog nasipa na lokalitetu Rača, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, svakodnevno od 07-18 časova. (Radovi će trajati do 30.09.2015.).

Radi izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnog sistema, saobraćaj se u vremenu od 07:00 do 18:00h, odvija jednom saobraćajnom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila, na dionicama mag. puteva M-16, Nova Topola-Klašnice 1, (radovi traju do 06.07. 2015. ) i M-4 lokacija (Novi Grad)-Novi Grad 1, granica BIH/HR (radovi traju 08.06.2015).

U toku su radovi na sanaciji oštećenja kolovoza magistralnog puta M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zbog čega se saobraćaj obustavlja više puta u toku dana, ne duže od 30 minuta.(Predviđeno je da radovi traju 60 dana, počevši od 30.03.2015.godine.). Napominjemo da je na ovoj dionici na snazi zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i vozila čija dužina prelazi 8 metara. (Rješenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (broj 13.03/345-103/15).

Zbog izlaska građevinskih mašina i vozila angažovanih na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, na magistralnom putu M-17 Vukosavlje-granica RS/FBiH (Karuše) na dionicama Šešlije-Johovac i Johovac-Rudanka izmijenjen je režim saobraćaja i to tako da će se povremene obustave saobraćaja vršiti svaki puni čas i trajaće po 15 minuta (radnim danima i subotom od 07-17, a nedjeljom od 07-13 časova).(Predviđeno je da radovi traju do 31.12.2015.godine.). Zbog izlaska vozila i građevinskih mašina koje su angažovane na izgradnji autoputa Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu M-16.1, dionica Klašnice 1-Prnjavor u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Laktaši-Prnjavor.(Ovakav režim u odvijanju saobraćaja biće aktuelan do 31.12.2015. godine.).

Regionalni putevi

Na regionalnom putu R-465 Bušletić-Modriča u toku su radovi na proširenju mosta na potoku Dusa, zbog čega je saobraćaj obustavljen.( Radovi će se izvoditi do 26.06.2015.).Alternativni pravac za vrijeme obustave je magistralni put M-17 Doboj-Modriča.
Na regionalnim putevima R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka i R-414 Karanovac-Mitrović na mjestu klizišta saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Deminiranja

Radi izvođenja radova na deminiranju terena, na snazi je privremena obustava saobraćaja od 08:30h do 15:00h, na magistralnom putu M 14,1 Brodsko Polje-granica RS/FBiH (Brusnica),na lokalitetu” Kladar Donji 2” Povremena obustava saobraćaja se izvodi na način: 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja i neće se izvoditi u dane vikenda i praznika. (Radovi traju do 25.08.2015.).

Zabrane

Za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobuse preko 5 t zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu R-454 a Bratunac 3-Drinjača, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer je usljed prošlogodišnjih poplava došlo do urušavanja desne bankine i dijela saobraćajne trake do rijeke Drine.

Na dionici reg. puta R-474 Gornja Vijaka 2-Razboj, preko mosta u mjestu Dragalovci, zabranjen je saobraćaj svim vozilima preko 5 t ukupne mase i visine veće od 3,5 m.

Danas će na snazi biti obustava sobraćaja u Rogatici u Ul. Srpske sloge od 18:30 do 20:30 časova, zbog proslave maturske večeri.

Sutra 31.05.2015. godine od 12:00 časova, pa do 01.06.2015. godine do 04:00 časova, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu M-14, dionica Novi Grad 2-Kostajnica, na lokalitetu trg Kralja Petra I Karađorđevića u Kostajnici, zbog realizacije muzičkog koncerta, povodom obilježavanja Krsne slave opštine Kostajnica.

U informativnoj službi AMS RS, u upotrebi je već duže vrijeme poseban broj “vozačke solidarnosti” – 066/823-000 – na koji vozači mogu da pošalju SMS poruku i obavijeste dežurne radnike Informativno-dispečerskog centra AMS RS o vanrednim zastojima, saobraćajnim nezgodama ili drugim problemima na putu. Vozači, obavjestite AMS RS o zastojima i problemima na putu putem SMS broja “vozačke solidarnosti” – 066/823-000.

AKCIJE

Auto-moto savez RS u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) RS, Ministarstvom saobraćaja i veza RS i Agencijom za bezbjednost saobraćaja RS, sprovodi akcije:”Ne kucaj, da se ne bi zakucao” kojom se želi ukazati na opasnosti kojima su izloženi učesnici u saobraćaju, s naglaskom na one koji koriste mobilni telefon dok voze. Ova akcija traje do kraja maja.

FEDERACIJA

Nema dužih zastoja u odvijanju saobraćaja na putnim pravcima u F BiH. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, upozoravamo na moguće mjestimične odrone kamenja na kolovoz. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila.

Na autoputu A-1 na dionici Visoko-Kakanj i petlji Podlugovi izvode se radovi na redovnom održavanju (košenje trave u razdjelnom pojasu), tako da se saobraćaj preusmjerava iz preticajne u voznu traku.

GRANIČNI PRELAZI

Na GP Gradiška na ulazu u BiH čeka se oko 30 minuta, dok na izlazu iz BiH na GP Brod čeka se do 40 minuta. Na ostalim GP nema dužih zadržavanja.

STANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA


Doljani – Metković Mjesto: Metković / magistralni put E73 / (2015-05-29 13:38:14) u oba smjera se čeka oko 20 minuta
Zupci – Sitnica Mjesto: Zupci(2015-05-29 05:43:22) nema dužih zadržavanja.
Hum – Šćepan Polje Mjesto: Šćepan Polje / magistralni put E762 / (2015-05-29 05:43:16) Nema dužih zadržavanja.
Orašje – Županja Mjesto: Orašje(2015-05-29 05:43:09) Nema dužih zadržavanja
Šamac – Slavonski Šamac Mjesto: Šamac / magistralni put E73 / (2015-05-29 05:43:12) Nema dužih zadržavanja
Gradiška – Stara Gradiška Mjesto: Gradiška / magistralni put E661 / (2015-05-29 13:37:50) na ulazu se čeka oko 20 minuta
Donja Gradina – Jasenovac Mjesto: Donja Gradina(2015-05-29 13:37:31) Nema dužih zadržavanja
Kozarska Dubica – Hrvatska Dubica Mjesto: Kozarska Dubica(2015-05-28 13:29:40) Ovaj GP služi samo za prelazak građana koji žive unutar pet kilometara od granice i imaju pravo na pogranične propusnice.
Kostajnica – Hrvatska Kostajnica Mjesto: Kostajnica(2015-05-29 05:42:50) Nema dužih zadržavanja
Brod Mjesto: Brod / magistralni put m-14.1 / (2015-05-29 13:37:26) Na ulazu se čeka oko 20 minuta
REPUBLIKA SRPSKA
 
RADOVI NA PUTU


auto put E-661 Glamočani-Čatrnja Mjesto: Kutlešin Gaj (2015-05-28 06:15:39) Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta na kosini pored autoputa ) do 22.06.2015. godine, obustavljen je saobraćaj u zaustavnoj i sporoj saobraćajnoj traci autoputa, uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
magistralni put M-18 Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje) (2015-05-28 06:15:04) U toku su radovi na sanaciji oštećenja magistralnog puta M-18, dionica Brod na Drini-granica BiH/CG (Šćepan Polje), zbog čega će se saobraćaj obustavljati više puta u toku dana, ne duže od 30 minuta.Predviđeno je da radovi traju narednih 60 dana.Napominjemo da je na ovoj dionici na snazi zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i vozila čija dužina prelazi 8 metara. (Rješenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (broj 13.03/345-103/15).
magistralni put M-18 granica BiH Rača-Rača Mjesto: Rača (2015-05-28 06:15:48) Zbog radova na rekonstrukciji Savskog nasipa, saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom, svakodnevno od 07-18 časova.(Radovi će trajati do 30.09.2015.).
magistralni put M-16 Nova Topola-Klašnice (2015-05-28 06:15:08) Radi izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnog sistema, saobraćaj se u vremenu od 07:00 do 18:00h, odvija jednom saobraćajnom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila i postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
magistralni put M-4 Novi Grad-Novi Grad (granica BiH/R Hrvatske) (2015-05-28 06:15:19) Radi izvođenja radova na izgradnji i rekonstrukciji vodovodnog sistema, saobraćaj se u vremenu od 07:00 do 18:00h, odvija jednom saobraćajnom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila i postavljenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama.
ZASTOJI NA PUTEVIMA


magistralni put M-17 Banja Luka-Doboj Mjesto: Šešlije-Johovac i Johovac-Rudanka (2015-05-28 06:16:32) Zbog izlaska građevinskih mašina i vozila angažovanih na izgradnji autoputa Banja Luka-Doboj, na magistralnom putu M-17 Vukosavlje-granica RS/FBiH (Karuše) na dionicama Šešlije-Johovac i Johovac-Rudanka izmijenjen je režim saobraćaja i to tako da će se povremene obustave saobraćaja vršiti svaki puni čas i trajaće po 15 minuta (radnim danima i subotom od 07-17, a nedjeljom od 07-13 časova).
magistralni put M-16.1 Klašnice 1 – Prnjaovr (2015-05-28 06:15:56) Radi izlaska vozila i mašina koje su angažovane na izgradnji autopta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja, uz povremene obustave na magistralnom putu M-16.1, dionica Klašnice 1-Prnjavor. Izmjena režima saobraćaja provodi se uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju, u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Laktaši-Prnjavor.(Ovakav režim u odvijanju saobraćaja biće aktuelan do 31.12.2015. godine.)
regionalni put R-476 Ukrina-Gornja Vijaka Mjesto: Vijaka (2015-05-28 06:16:35) Na regionalnom putu R-476, dionica Ukrina-Gornja Vijaka na mjestu klizišta saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom
ZABRANA SAOBRAĆAJA


magistralni put M-18 Tuzla-Bijeljina Mjesto: Seljublje (2015-05-28 06:18:49) Zabranjen je saobraćaj teretnim motornim vozilima preko 3,5 t
magistralni put M-18 Brod na Drini-Šćepan Polje (2015-05-28 06:17:49) Na dionici mag. puta M-18 Brod na Drini-(granica BiH/CG) Šćepan Polje, na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 12 tona i vozila čija dužina prelazi 8 metara. (Rješenje Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske (broj 13.03/345-103/15).
regionalni put R-460 GP Brčko-Gunja Mjesto: GP Brčko (2015-05-28 06:18:28) Zbog radova u Hrvatskoj na GP Brčko-Gunja na snazi je zabrana za teretna motorna vozila.
regionalni put R-474 Gornaj Vijaka 2-Razboj Mjesto: Dragalovci (2015-05-28 06:18:19) Preko mosta u mjestu Dragalovci, zabranjen je saobraćaj svim vozilima preko 5 t ukupne mase i visine veće od 3,5 m.
regionalni put R-454 a Bratunac-Drinjača (2015-05-28 06:17:45) Zabranjuje se saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobuse preko 5 t, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, jer je usljed prošlogodišnjih poplava došlo do urušavanja desne bankine i dijela saobraćajne trake do rijeke Drine.
DEMINIRANJE TERENA


magistralni put M-14.1 Brodsko Polje-granica RS/F BiH (Brusnica) Mjesto: Kladar Donji 2 (2015-05-28 06:26:50) Radi izvođenja radova na deminiranju terena, izvršiće se privremena obustava saobraćaja od 08:30h do 15:00h. Povremena obustava saobraćaja će se izvoditi na način: 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja i neće se izvoditi u dane vikenda i praznika.
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA 
 
RADOVI NA PUTU


magistralni put M-6.1 ulaz u Široki Brijeg (2015-05-28 06:15:00) Kružni tok na ulazu u Široki Brijeg, na raskrsnici magistralnog sa regionalnim putem, zbog sanacionih radova, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.
magistralni put M-4 Tuzla-Šićki Brod Mjesto: Drežnik (2015-05-28 06:15:29) U toku je sanacija kolovoza, saobraća se obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova
ZASTOJI NA PUTEVIMA


magistralni put M-16 Jajce-Banja Luka Mjesto: Lučina (2015-05-28 06:16:18) Zbog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom
magistralni put M-18 Tuzla-Bijeljina Mjesto: Požarnica (2015-05-28 06:16:23) Zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno, jednom kolovoznom trakom.U Seljublju je na snazi zabrana saobraćaja za vozila preko 3,5t
magistralni put M-17 Zenica-Žepče Mjesto: Begov Han (2015-05-28 06:16:06) Zbog odrona, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.
ZABRANA SAOBRAĆAJA


regionalni put R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica Mjesto: dionica Lovački dom-Šibošnica (2015-05-28 06:17:57) Zbog aktiviranog klizišta saobraćaj je obustavljen.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *