Korupcija bolest cijelog društva

SARAJEVO, BANJALUKA – Korupcija u Bosni i Hercegovini kao kancerogeno tkivo zahvatila je sve slojeve društva, pa od borbe i volje za izlječenjem zavisi i njegov dalji put i napredak.

Građane na prvi pomen ovog pojma uglavnom asociraju državne institucije, iako ni sami nisu imuni na nju, pa se mnogi stručnjaci usuđuju kazati kako korupcija postaje životni stil kroz koji se ostvaruje većina interesa.

Međutim, sve dok ne počne ozbiljna borba protiv ove bolesti građani BiH neće moći prići ni kapiji Evropske unije, a što je juče i poručeno povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Renco Davidi, otpravnik poslova Delegacije EU u BiH, kazao je da je sprečavanje i borba protiv korupcije suština Evropske unije, a da su stabilnost institucija, garantovanje demokratije, vladavina prava i dobro funkcioniranje tržišne ekonomije kriterijumi za pristupanje ovoj zajednici.

Kazao je da BiH uživa punu predanost i podršku EU u nastojanjima da vodi borbu protiv korupcije te da značajna finansijska i tehnička podrška pomaže BiH da postavi odgovarajući institucionalni okvir.

“U tom kontekstu preporuke usvojene na plenarnoj sjednici strukturalnog dijaloga o pravosuđu i drugim pitanjima vladavine prava, iz maja 2014. godine, su jasne i jednostavne jer je poseban naglasak stavljen na strateški okvir za borbu protiv korupcije. Borba u zemljama potencijalnim kandidatima postala je prioritet za EU i predstavlja vrlo važan aspekt u procesu pristupanja”, kazao je Davidi.

Edvard Ferguson, ambasador Velike Britanije u BiH, kazao je kako korupcija u BiH onemogućava njen ekonomski razvoj, ometa strana ulaganja i povećava troškove poslovanja, tako da vlast nema drugog izbora nego da ostvari napredak u otklanjanju ovog problema.

Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, najavio je novu strategiju za borbu protiv korupcije koja predviđa da se prošire institucionalni kapaciteti i normativni zakonski okviri u borbi protiv korupcije.

“Ubuduće želimo postići da Agencija bude glavna tačka oko koje će se okupljati svi segmenti društva, sve institucije, pa i građani BiH, kako bi se stvorio jedan široki front u borbi protiv korupcije u BiH”, istakao je Slipac.

Antikorupcijska mreža u BiH “Account” predstavila je juče rezultate istraživanja koje je imalo za cilj da utvrdi u kojoj mjeri su opštine u BiH usvojile preporučene prakse za prevenciju i smanjenje korupcije i dali niz preporuka u cilju sprečavanja njene pojave.

Gorana Zlatković, ministar pravde RS, kazala je da će u narednom periodu biti analizirani svi zakonski akti koji se odnose na prevenciju, suzbijanje i procesuiranje slučajeva korupcije i tražiti rješenja u skladu sa najboljom praksom drugih zemalja, posebno po pitanju zaštite prijavljivača te da je Vlada RS opredijeljena za nastavak procesa borbe.

Radislav Jovičić, ministar unutrašnjih poslova, kazao je da MUP u svojim redovima već duže vrijeme vodi borbu protiv korupcije, ali da poseban akcenat treba staviti i na građane, koji, kako je naveo, ne treba da prezaju od toga da prijave bilo koga na koga sumnjaju da je upleten u nepravilnosti.

“Građani su osnovni segment društva koji treba da pomogne institucijama u borbi protiv ove pojave jer nijedna institucija tu ne može ništa da uradi ukoliko se ne uključi čitavo društvo”, upozorio je Jovičić.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.