OC „VERMONT” zaposlio 8 mladih ljudi

Nakon katastrofalnih majskih poplava, UNICEF i Save the chidren kreću u akciju pomoći BiH i Srbiji kroz pružanje pomoći individuama i grupama ljudi koje su oštećene na bilo koji način u ovom periodu. Jedna od vidova pomoći unesrećenima jeste i realizovanje Dječijih kutaka sa kojim je u velikoj mjeri upoznato stanovništo kako lokalno tako i na području BiH i Srbije. Omladinski centar „Vermont” kao jedna od vodećih organizacija na području BiH do sada predvodi 4 Dječija kutka i to u Brčkom u Gradskom omladinskom centru, u Palanci u prostorijama mjesne zajednice, u Vidovicama u crkvenom dvorištu i crkvenim prostorijama te u Orašju u prostorijama osnovne škole. Bitno je istaći da „Vermont” djeluje partnerski te da aktivnostima Dječijih kutaka doprinose brojni partneri: Omladinska organizacija Svitac sa EVS volonterima, Društvo psihologa, Crveni krst, Razred, Asocijacija srednjoškolaca, Posavina bez mina, Policija BD BiH, Izviđači Brčko i još mnogi drugi.

 

Potrebu za ovim vidom pomoći prepoznali smo i u okolnim mjestima Srebrenika: Dubokom Potoku i Rapatnici te uz pomoć Save the Children-a i UNICEF-a otvaramo još dva Dječija kutka koja će mladima uzrasti do 18 godina pomoći da kroz edukativne, psiho-socijalne i kreativne radionice prebrode traume uzrokovane poplavama. S tim u vezi, Omladinski centar „Vermont” zaposlio je 8 mladih ljudi koji će raditi kao facilitatori i stručna lica u Dječijem kutku Rapatnica i Dječijem kutku Duboki potok. Kako bi ispratili rad Dječijih kutaka, novi uposlenici su prisustvovali seminaru kojeg su organizovale donatorske organizacije Save the Children i UNICEF. Svrha seminara jeste ojačati i poboljšati kapacitet CFS supervizora i djelatnika kako bi se uspostavio i vodio jedan djelotvoran kutak i program u njemu, uočilo djecu i skrbnike koje treba uputiti na specijalizirane psihosocijalne intervencije, i kako bi se steklo razumijevanje o i pridržavalo se zahtjeva i propisa glede sigurne skrbi o djeci te kako bi se bilo u stanju izvesti pravilan monitoring i evaluaciju.

 

Facilitatori su stekli razumijevanje o tome kako kontekst hitne situacije utiče na djecu a naročito na njihovo pravo na zaštitu. Vodeće teme seminara su: minimalni standardi osnivanja i vođenja jednog Dječijeg kutka, odabir odgovarajućih aktivnosti u svrhu osmišljavanja jednog strukturiranog dana, pozitivna disciplina, uvod u psiho-socijalnu prvu pomoć te odnosi sa javnosti, medijima i fotografisanje. Naš tim novim uposlenicima želi dobrodošlicu te sretan i uspješan rad!

 

Nakon katastrofalnih majskih poplava, UNICEF i Save the chidren kreću u akciju pomoći BiH i Srbiji kroz pružanje pomoći individuama i grupama ljudi koje su oštećene na bilo koji način u ovom periodu. Jedna od vidova pomoći unesrećenima jeste i realizovanje Dječijih kutaka sa kojim je u velikoj mjeri upoznato stanovništo kako lokalno tako i na području BiH i Srbije. Omladinski centar „Vermont” kao jedna od vodećih organizacija na području BiH do sada predvodi 4 Dječija kutka i to u Brčkom u Gradskom omladinskom centru, u Palanci u prostorijama mjesne zajednice, u Vidovicama u crkvenom dvorištu i crkvenim prostorijama te u Orašju u prostorijama osnovne škole. Bitno je istaći da „Vermont” djeluje partnerski te da aktivnostima Dječijih kutaka doprinose brojni partneri: Omladinska organizacija Svitac sa EVS volonterima, Društvo psihologa, Crveni krst, Razred, Asocijacija srednjoškolaca, Posavina bez mina, Policija BD BiH, Izviđači Brčko i još mnogi drugi.

 

Potrebu za ovim vidom pomoći prepoznali smo i u okolnim mjestima Srebrenika: Dubokom Potoku i Rapatnici te uz pomoć Save the Children-a i UNICEF-a otvaramo još dva Dječija kutka koja će mladima uzrasti do 18 godina pomoći da kroz edukativne, psiho-socijalne i kreativne radionice prebrode traume uzrokovane poplavama. S tim u vezi, Omladinski centar „Vermont” zaposlio je 8 mladih ljudi koji će raditi kao facilitatori i stručna lica u Dječijem kutku Rapatnica i Dječijem kutku Duboki potok. Kako bi ispratili rad Dječijih kutaka, novi uposlenici su prisustvovali seminaru kojeg su organizovale donatorske organizacije Save the Children i UNICEF. Svrha seminara jeste ojačati i poboljšati kapacitet CFS supervizora i djelatnika kako bi se uspostavio i vodio jedan djelotvoran kutak i program u njemu, uočilo djecu i skrbnike koje treba uputiti na specijalizirane psihosocijalne intervencije, i kako bi se steklo razumijevanje o i pridržavalo se zahtjeva i propisa glede sigurne skrbi o djeci te kako bi se bilo u stanju izvesti pravilan monitoring i evaluaciju.

 

Facilitatori su stekli razumijevanje o tome kako kontekst hitne situacije utiče na djecu a naročito na njihovo pravo na zaštitu. Vodeće teme seminara su: minimalni standardi osnivanja i vođenja jednog Dječijeg kutka, odabir odgovarajućih aktivnosti u svrhu osmišljavanja jednog strukturiranog dana, pozitivna disciplina, uvod u psiho-socijalnu prvu pomoć te odnosi sa javnosti, medijima i fotografisanje. Naš tim novim uposlenicima želi dobrodošlicu te sretan i uspješan rad!

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *