Od ponedjeljka primjena Zakona o izmjenama zakona o akcizama

BANJALUKA – U BiH od ponedjeljka, 1. septembra, počinje primjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, čije se odredbe odnose na proizvođače i uvoznike piva, najavljeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Prema novim izmjenama, domaće pivare čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara zadržale bi akcizu od 0,20 KM po jednom litru, dok bi se za pivare koje proizvode više od 400.000 hektolitara godišnje obračunavala akciza od 0,25 KM po jednom litru.

Pravo na smanjenu akcizu može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je nabavio pivo od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara.

Predviđeno je da primjenu niže stope od 0,20 KM u carinskom postupku uvoznik piva dokazuje izjavom ino-prozvođača. Izjavu treba da ovjeri nadležni poreski organ ili drugi organ nadležan za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika. Dokaz može biti i drugi dokument koji je izdao nadležni poreski organ.

Carinska ispostava evidentiraće prihvaćeni dokument u posebnu evidenciju, što će biti i ovjereno na dokumentu, te naznačena kalendarska godina za koju važi. Ovjerena kopija biće uručena uvozniku, koju prilaže na uvid prilikom svakog sljedećeg uvoza od tog proizvođača.

Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netačnost podataka u dokumentu koji je priložio uvoznik na osnovu kojeg je ostvareno pravo na manju stopu akcize, dužan je da plati razliku akcize od 0,05 KM po litru na količinu piva, koju je uvezao plativši manju stopu akcize.

Domaći proizvođači piva namaju obavezu da dokazuju pravo na nižu stopu akcize, te ukoliko im je na osnovu njihovih podataka o ostvarenoj proizvodnji prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hektolitara vrše obračun akcize po 0,20 KM po jednom litru.

Ukoliko se kontrolom podataka utvrdi da proizvođač nije imao pravo na manju stopu akcize, dužan je da plati razliku akcize od 0,05 KM po litru na količinu piva oporezovanu akcizom za koju je korištena niža stopa.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.