Planirana isključenja za RJ Ugljevik

24-02-2015 (Utorak)

Poslovnica Elektroenergetski objekat Područje bez napajanja Razlog prekida isporuke Početak Završetak
Ugljevik TS TS PELJAVE IV NN izlaz br.2 Sanacija NN mreže 08:00 11:00
Ugljevik TS TS D.ZABRĐE V NN izlaz Tripunovići Sanacija NN mreže 11:30 14:00
Ugljevik TS TS PRIBOJ III NN izlaz prema Lipovicima Izrada priključka 08:00 14:00
Ugljevik TS TS TUTNJEVAC I-CENTAR NN izlaz Gajići Izrada priključka 08:00 14:00
Lopare TS GORNJE LIPOVICE I NN izlaz Tošići Rasjeka rastinja 08:00 12:00
Lopare TS NOVAKOVIĆI NN izlaz Pajkanovići Rasjeka rastinja 08:00 14:00
Lopare ČTS 110/x LOPARE Komplet TS 110/x Lopare Radovi “Eletktroprenosne” kompanije BiH 09:00 09:10
Lopare ČTS 110/x LOPARE komplet TS 110/x Lopare Radovi “Eletktroprenosne” kompanije BiH 14:50 15:00

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.