Računovođa – TEHNIČKI ŠKOLSKI CENTAR – ZVORNIK

Oglas otvroren do: 13.11.2014.

Opis radnog mjesta

 

Računovođa, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

U radni odnos se prima lice sa položenom licencom u skladu sazakonom koji uređuje oblast računovodstva.

Opšti  uslovi  koje kandidati  moraju  da ispunjavaju su:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
-Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.
-Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje dostavlja izabrani kandidat, prije zasnivanja radnog odnosa.
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljaljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje uvjerenje škola pribavlja po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
Pored opštih uslova kandidati su dužni da dostave slijedeća dokumenta:
-Dokaz o odgovarajućem stepenu i vrsti stručne spreme, i to:
–  diplomirani ekonomista.
-Dokaz o prosječnoj ocjeni tokom studiranja.
-Dokaz o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu u obrazovno-vaspitnom radu (dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom foto-kopijom radne knjižice).
-Dokaz o ostvarenom radnom stažu van obrazovno-vaspitnom radu(dokazuje se uvjerenjem o radnom stažu ili ovjerenom foto-kopijom radne knjižice).
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu borca Odbrambeno – otadžbinskog rata RS.
-Uvjerenje nadležnog organa uprave o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata RS.
-Izvod iz matične knjige umrlih, za umrlog roditelja, ako se radi o kandidatu bez jednog ili oba roditelja, a koji nije stariji od 26 godina života.
-Kućnu listu za kandidata koji živi u porodičnom domaćinstvu u kojem ni jedan član ne ostvaruje prihode ili je ukupan iznos prihoda porodičnog domaćinstva manji od najniže osnovne plate u RS, sa slijedećim dokumentima:
– potvrdu izdatu od Zavoda za zapošljavanje za članove porodičnog domaćinstva koji su radno sposobni a nisu zaposleni,
– potvrdu izdatu od nadležnog Fonda PIO da član porodičnog domaćinstva koji je stariji od 65 godina nije korisnik penzije,
– potvrdu o visini plate, ako je član porodičnog domaćinstva zaposlen, i
– potvrdu o redovnom školovanju onih članova porodičnog domaćinstva koji su mlađi od 26 godina.
– potvrdu izdatu od nadležnog organa o korišćenju stipendija za kandidate koji su tokom studiranja koristili stipendije za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa  će biti obavljeno dana 18.11.2014 godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na  intervju.
Kandidati koji se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu sa potrebnim dokumentima slati na adresu:
Tehnički školski centar, Karakaj 486A, 75400 Zvornik, sa napomenom „za konkurs“.
Sve ostale informacije vezane za konkurs kandidati mogu dobiti putem telefona 056/260-899.
Broj: 01-2117/14

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.