Realizovana edukativna radionica na temu “Akcioni plan za borbu protiv interne korupcije”

BRČKO – UG „SOS“ u saradnji sa partnerskim organizacijma civilnog društva, od 26. decembra 2012. godine implementira projekat “Edukacija civilnog društva i vladinih institucija u Brčko Distriktu BiH u borbi protiv korupcije”. Projekat finansira Evropska unija, sufinansira Vlada Brčko distrikta BiH, a ima za cilj doprinijeti implementaciji Akcionog plana za provedbu strategije za borbu protiv korupcije (2009-2014) u Brčko distriktu BiH, kroz dio koji se odnosi na podizanje svijesti građana i saradnju vladinih sa nevladinim institucijama.

 

Osnova projekta bazira na socijalnoj inkluziji građana, te izgradnji kapaciteta uključenih strana za permanentno učešće u procesu donošenja odluka.  Poseban aspekt projekta usmjeren je na građansko obrazovanje u cilju njihovog dinamičnijeg i kvalitetnijeg upuštanja u dijalog sa vladajućim  stranama, te podsticanje vladajućih struktura da preduzmu ozbiljnije korake kada je borba protiv korupcije u pitanju.

 

U skladu sa planiranim ciljevima projekta 22.10.2014. godine, u prostorijama Gradskog omladnskog centra, realizovana je edukativna radionica na temu: Akcioni plan za borbu protiv interne korupcije sa ciljem da relevantne predstavnike institucija i odjeljenja Distrikta upozna sa osnovama nužnim za kvalitetnu izradu i implementaciju antikoruptivnih mjera na nivou sektora  u okviru kojih djeluju. Uvodnim obraćanjem, projekt asistenttica, Slađana Birčaković upoznala je predstavnike Vladinih odjeljenja i Pododjeljenja, Porezne uprave, Direkcije za financije, Policije i drugih relavntinh faktora na polju suzbijanja korupcije o projektnim aktivnostima, ciljevima i postignutim rezultatima. Nakon toga, uslijedio je set sesija Mr.sc. Halida Emkić, potparola Policije Brčko distrikta BiH, koji je predvodeći skupom govorio o samom pojmu korupcije, pojavnim oblicima, rasprostranjenosti, te koruptivnim krivičnim djelima. Gospodin Emkić, stručni predavač na ovom polju, u fokusu predavanja stavio je izradu Akcionog plana za borbu protiv interne korupcije. Napominjemo, Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije Brčko distrikta BiH (2009-2014) nalaže institucijama i odjeljenjima Vlade BD BiH izradu i implementaciju antikoruptivnih mjera sa ciljem prevencije i borbe protiv interne korupcije. Gospodin Emkić, bogatiji za iskustva dobre prakse u izradi Akcionog plana na nivou Policije Brčko distrikta BiH, koja je prva institucija koja je  uspostavila interni Akcioni plan za borbu protiv korupcije predočio je učesnicima pojedinosti koje trebaju imati na umu kako bi kvalitetno izradile i adekvatno realizovale antikoruptivne mehanizme.

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.